TOP

‘เวียนเทียนออนไลน์’ วิถีใหม่ชาวพุทธยุค New Normal สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา”

วันสำคัญทางพุทธศาสนา “อาสาฬหบูชา” ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เป็นวันที่มีความสำคัญกับชาวพุทธอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนา หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” อีกทั้งยังเป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นองค์แรกในโลก คือ “พระอัญญาโกณฑัญญะ” จากการที่ท่านรู้แจ้งเห็นธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ พระโสดาบัน สาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า และ เป็นครั้งแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

สำหรับชาวพุทธ การเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม เป็นกิจกรรมที่อยู่คู่วันสำคัญทางพุทธศาสนา การ “เวียนเทียน” รอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ ได้ทำกันเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี แต่ในปี พ.ศ. 2563 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด “โควิด-19” ที่ทำเอาทั่วโลกต้องตกอยู่ในภาวะเชื้อโรครุมเร้าให้ต้องเฝ้าระวัง เกิดวิถีปรกติรูปแบบใหม่ ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า New Normal เข้ามาปรับรูปแบบที่เราชาวพุทธยึดปฏิบัติมาแต่โบราณกาล ในช่วงที่เรายังต้องเฝ้าระวัง ไม่ให้กลับมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกครั้ง “เวียนเทียนออนไลน์” จึงถือเป็นทางออก และทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ของนักคิด ทำให้พุทธศาสนิกชนที่มีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณี และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้เวียนเทียนแนวใหม่แบบห่างไกลความเสี่ยงติดโรค

 

สัปดาห์พุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” และ “วันเข้าพรรษา” ต่อเนื่อปีนี้ อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2563 ปีนี้ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนา ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.เข้าพรรษาออนไลน์.com เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้

สำหรับ “เวียนเทียนออนไลน์” ที่ได้เปิดตัวไปครั้งก่อน ได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาเวียนเทียนออนไลน์กันคับคั่ง ทำให้สามารถสัมผัสได้่ไม่่ว่าจะเกิดมิติแห่งวิถีใหม่และจะกลายเป็นปรกติต่อไป ชาวพุทธต่างก็ให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลาย และ “เวียนเทียนออนไลน์” ในวัน “วันอาสาฬหบูชา” ปีนี้ มีการเพิ่มความหลากหลาย Character ให้เลือกตามวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ทั้งชายหญิง อีกทั้งเวียนเทียนครั้งนี้จะไม่มีเหงา เพราะเรามาเป็นคู่ เป็นหมู่คณะ หรือมากันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวเล็ก ครอบครัวใหญ่ก็ได้อีกด้วย

ตามมาด้วยอีกกิจกรรมวันสำคัญต่อเนื่องในวันที่ 6 กรกฎาคม คือ “วันเข้าพรรษา” เป็นช่วงฤดูฝน ที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่นา ดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์ และถือเป็นช่วงที่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน โดยตามประเพณีนิยมในตอนเช้าของวันที่ 6 ของ “วันเข้าพรรษา” ตลอดทั้งวัน จะมีกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ โดยใช้ดอกเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้ง 8 ซึ่งเป็นประเพณีที่มีตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีความเชื่อกันว่าการตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง ทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งก็สามารถร่วมกิจกรรม ผ่านทาง www.เข้าพรรษาออนไลน์.com ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป

 

**************

Credit Photo:: Pixabay

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา