TOP
h
  /  NEWS & UPDATE

ซิตี้แบงก์ ห่วงใยในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ซึ่งอาจมีผู้ไม่หวังดีใช้สถานการณ์นี้เพื่อหลอกลวงให้ส่งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางอีเมล และบนเว็บไซต์ปลอม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเยียวยาให้ประชาชน สืบเนื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยี่ยวยาจากผลกระทบดังกล่าว เพื่อรับการเยียวยา 5,000

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันบางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2020 (Bangkok Airways

เดียร์ ทัมมี่ ชั้น G ไอคอนสยาม เปิดให้บริการทั้งโซน Supermarket และ ฝั่งร้านอาหาร ระหว่างเวลา 11.00 - 20.00 น. ของทุกวัน โดยสามารถสั่งซื้ออาหารกลับบ้าน (Takeaway) ได้จากฝั่งร้านอาหารซึ่งมีพื้นที่สำหรับนั่งรอรับอาหารตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสุขอนามัย 

เว็บไซต์ ladbible.com รายงานยืนยันว่า สมเด็จเจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ มกุฏราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษซึ่งมีพระชนมายุ 71 พรรษา ทรงเข้ารับผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผลออกมาเป็นบวก ตอนนี้ทรงเริ่มมีพระอาการของโรคในระดับอ่อน พระพลานามัยของพระองค์ยังแข็งแรงดีและยังทรงงานตามปรกติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ห่วงใยสุขภาพลูกค้า จับมือร้านค้าพันธมิตรฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าอย่างเต็มที่ จัดให้มี บริการ Drive Thru สำหรับลูกค้าที่โทรสั่งอาหารแบบ Take Away

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ช่วงบ่ายที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศใช้พระราชกำหนด

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดเที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงการณ์ควบคุมสถานการณ์ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อดังกล่าว และได้สั่งปิดสถานที่เสี่ยง จำนวน 26 รายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม