TOP
h
  /  ART

เปิดบทสัมภาษณ์พิเศษ 'ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ'  ศิลปินวาดภาพมือฉกาจของเมืองไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพพอร์ทเทรต การใช้อารมณ์ บรรยากาศแห่งการใช้สีราวกับการผสมผสานระหว่างอารมณ์ของศิลปะเรอเนอซองค์มาสู่ตะวันออก ในภาพแต่ละภาพของเขาจึงหาที่ติมิได้ เนื่องในวันที่ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ AROUND

โครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) แลนด์มาร์คครบวงจรระดับโลกแห่งใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย จัดนิทรรศการศิลปะครั้งแรกภายใต้ชื่อ In-Betweenness เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ “พื้นที่” และ

UNHCR ร่วมกับพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) จัดงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2” ระดมทุนมอบที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก   สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมของ

“ศิลปะ ART BRUT กำลังได้รับความสนใจ และเผยแพร่สู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวาง ภายใต้การส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ศิลปะจึงมิได้ทำหน้าที่เพื่อศิลปะแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ศิลปะยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างกลมกลืน”  รศ.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  "บางครั้งความรู้ในเชิงทฤษฎีที่ผมเคยรู้

Miss Candy Heart นิทรรศการที่จะจัดร่วมกันระหว่างสองศิลปิน Win Nimman (วิน นิมมานวรวุฒิ) นักเขียน นักร้อง นักแต่งเพลง และ mamo