TOP
h
  /  Interesting

จากที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเยียวยาให้ประชาชน สืบเนื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยี่ยวยาจากผลกระทบดังกล่าว เพื่อรับการเยียวยา 5,000

ประเทศไทยล่าสุด (17 มี.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติตามที่ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เพราะประเทศไทยกกำลังเดินหน้าก้าวสู่การเป็น ‘เมืองอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart City’ ซึ่งเป็นเทรนด์ของการพัฒนาเมืองยุคใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับใช้ให้เมืองน่าอยู่ และเชื่อมโยงให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว

ในขณะที่ "หน้ากากอนามัย" เป็นที่ต้องการอย่างมากของหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19 อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ในเวลานี้จากทั่วโลกนั้น การสวมใส่หน้ากากปิดจมูกสามารถป้องกันการติดเชื้อ หรือการส่งผ่านเชื้อในเบื้องต้น

หลังกรุงเทพมหานครได้ประกาศเจตนารมณ์ในการผลักดันให้เมืองหลวงของไทยเป็น ‘กรุงเทพฯ เมืองสีเขียว’ ในโครงการ Green Bangkok 2030 คณะทำงาน นำโดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ในสภาวะการณ์ที่ไวรัสโคโรนา โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดยั้ง และทางการแพทย์ก็กำลังร่วมกันหาทางป้องกันโรค ด้วยการคิดค้นยาต้านไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่นี้ ทุกภาคส่วนตื่นตัวรณรงค์การดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเพื่อการปลอดจากเชื้อ และรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน และเศรษฐกิจไปทั่วโลก ประชาชนต่างเฝ้าระวังดูแลตัวเองให้แข็งแรง และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563" โดยประกาศให้ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" หรือ

ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ โลก ดวงดาว สุริยจักรวาล มีความสัมพันธ์โดยตรงกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้จริงๆ เคยสงสัยกันมั๊ย? ทำไมเดือนกุมภาพันธ์ ในบางปี ถึงมี 29 วัน

ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มที่หนักขึ้นนั้น รายงานจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท