TOP
h
  /  Interesting

กำหนดการ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอนปลาย เป็นโอกาสที่ประชาชนจะร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิต

เชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม

ในสมัยอยุธยา การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ โดย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ถือเป็นเรื่องปกติ ด้วยเกี่ยวกับภูมิประเทศที่มีแม่น้ำลำคลองเป็นจำนวนมาก แม้การเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชสงคราม ก็ต้องจัดไปทั้งขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และทางชลมารค เพราะในสภาพภูมิประเทศที่ไม่อาจไปทางสถลมารคได้ ก็จะต้องไปทางชลมารค และเมื่อถึงฤดูกาลออกพรรษามีเทศกาลทอดกฐินไปตามพระอารามต่างๆ ก็จัดเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

หากเราเดินทางผ่านไปมาแถวเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ จะเห็นที่ตั้งของ "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย" อนุสรณ์สถานที่โดดเด่นอยู่กลางวงเวียน ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความสำคัญของประชาธิปไตย ที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ สำหรับโครงการ “Lung For(R)est (ลัง ฟอร์ เรสต์)” โดยทาง “มะเร็งวิทยาสมาคม” มีความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคมะเร็งปอด ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยสูงเป็นอันดับ

เป็นที่ฮืออฮา งดงามเปล่งประกายเจิดจรัสกว่าทุกปี เผยโฉม Power of Unity Crown มงกุฎ Miss Universe 2019 จากแบรนด์ Mouawad ซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก ในหลวงที่ทรงดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายที่สุดในโลก กษัตริย์ที่ประชาชนรักและเทิดทูนมากที่สุดในโลก คือ "พ่อหลวง" ที่อยู่ในใจของพวกเราเสมอมา

เราไม่ค่อยได้รับรู้ว่า "เสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5" ทรงโปรดปรานดอกไม้นานาพันธ์ุ นอกเหนือไปจาก "ดอกกุหลาบ" ที่เคยได้รับรู้กัน แต่จะมีสักกี่คนที่ได้รู้เรื่องราวอันน่าประทับใจ ในมุมที่พระองค์ทรงโปรดปรานธรรมชาติ และดอกไม้เป็นอย่างมาก ครั้งที่ "เสด็จพ่อ

ในชีวิตประจำวัน เมื่อเราสัมผัสเหรียญที่ใช้แทนค่าเงิน หรือแม้แต่ธนบัตร ทำให้เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ผู้นำประเทศทุกพระองค์ ที่ทำให้เราประชาชนคนไทย ได้มีแผ่นดินร่มเย็น ประเทศชาติพัฒนาทัดเทียมอารยประเทศ มีเงินตราที่ผลิตขึ้นใช้เองในประเทศมาหลายร้อยปี จวบจนมีการใช้เงินเหรียญตามแบบสากลที่อยู่ในมือเรา เป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่