TOP

ประกาศรางวัล AROUND 10TH ANNIVERSARY เดือนมีนาคม จำนวน 111 รางวัล มูลค่า 249,100 บาท

มอบของขวัญสุดพิเศษก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 นิตยสารอะราวด์ กิจกรรม AROUND 10 Th ANNIVERSARY ประจำเดือนมีนาคม (เลื่อนการประกาศผลช่วงสถานการณ์โควิด-19) หากคุณคือผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ และสามารถยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ผ่านช่องทาง inbox / www.facebook.com/AROUNDmagazine ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล