TOP

ประกาศ 203 รางวัล AROUND 10TH ANNIVERSARY เดือนกันยายน รวมมูลค่า 183,500 บาท

มอบของขวัญสุดพิเศษก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 นิตยสารอะราวด์ กิจกรรม AROUND 10 Th ANNIVERSARY ประจำเดือนกันยายน 2563 หากคุณคือผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบรายชื่อ 203 ผู้โชคดีได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ และเริ่มยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ผ่านกล่องข้อความ inbox / www.facebook.com/AROUNDmagazine ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2563

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล