TOP

ประกาศ 201 รางวัล AROUND 10TH ANNIVERSARY เดือนพฤศจิกายน รวมมูลค่า 191,400 บาท

มอบของขวัญสุดพิเศษก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 นิตยสารอะราวด์ กิจกรรม AROUND 10 Th ANNIVERSARY ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมมูลค่า 191,400 บาท หากคุณคือผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อ 201 ผู้โชคดีได้จากข้อมูลด้านล่างนี้และเริ่มยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ผ่านกล่องข้อความ inbox / www.facebook.com/AROUNDmagazine ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล