TOP

ประกาศรางวัล AROUND 10TH ANNIVERSARY เดือนสิงหาคม รวมมูลค่า 191,200 บาท

มอบของขวัญสุดพิเศษก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 นิตยสารอะราวด์ กิจกรรม AROUND 10 Th ANNIVERSARY ประจำเดือนสิงหาคม 2563 หากคุณคือผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบรายชื่อ 201 ผู้โชคดีได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ และเริ่มยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ผ่านกล่องข้อความ inbox / www.facebook.com/AROUNDmagazine ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 10 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล