TOP

แสดงความยินดี ธณรัสย์ หัดศรี ประกาศแผนการลงทุนสร้างฐานการผลิตสินค้าใหม่ 2 แห่ง ณ เกสร ทาวน์เวอร์

ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แสดงความยินดีแก่ ธณรัสย์ หัดศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทการ์เดียน กรุ๊ป เนื่องในโอกาสจัดงานขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ ในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2563 ที่ผ่านมา พร้อมประกาศแผนการลงทุนสร้างฐานการผลิตใหม่เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 แห่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและระยอง รวมถึงแผนการจ้างงานอีกกว่า 10,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปสู่องค์กรชั้นนำด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อสุขอนามัย แห่งโลกปัจจุบันและอนาคต ณ เกสรเออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 เกสร ทาวน์เวอร์

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล