TOP

ประกาศ 201 รางวัล AROUND 10TH ANNIVERSARY เดือนธันวาคม รวมมูลค่า 191,400 บาท

มอบของขวัญสุดพิเศษก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 นิตยสารอะราวด์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 รวมมูลค่า 191,400 บาท หากคุณคือผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบรายชื่อ 201 ได้ข้อมูลด้านล่างนี้ หมดเขตยืนยันสิทธิ์รับรางวัลวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล