TOP

Garnier Green Beauty พลิกโฉมสู่แบรนด์บิวตี้รัก(ษ์)โลก

การ์นิเย่ สร้างความงามเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการห่วงโซ่คุณค่าด้วยความใส่ใจโลก โดยประกาศ 5 พันธสัญญาหลักพร้อมตั้งเป้าหมายทั่วโลก

5 พันธสัญญา Green Beauty

นอกจากพันธสัญญา 5 ประการแล้ว การ์นิเย่ได้วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการรีไซเคิล และการพัฒนาจุดขาย ได้แก่

การจัดทำจุดเก็บขวดพลาสติกมารีไซเคิลโดยร่วมกับร้านวัตสัน ในการติดตั้งตู้การ์นิเย่ รีฟัน สำหรับรับขวด PET เพื่อนำไปส่งรีไซเคิล โดยผู้บริโภคที่นำขวด PET ได้แก่ ขวดผลิตภัณฑ์ไมเซล่าวอเตอร์ใดๆ ก็ได้ 1 ขวด หรือ ขวดน้ำ PET 10 ขวดมาหยอดที่ตู้การ์นิเย่ รีฟัน จะสามารถแลกรับผลิตภัณฑ์ การ์นิเย่ ไมเซล่า วอเตอร์ ขนาด 125 มล. ได้ฟรี 1 ขวด เฉพาะที่ร้านวัตสัน เซ็นทรัล เวสเกต และร้านวัตสัน เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน 5 มิ.ย.-31 ก.ค. 2564

ร่วมมือกับพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ 6 ท่าน ได้แก่ คุณเก้า สุภัสสรา ธนชาต, คุณมิ้น ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, คุณมิน พีชญา วัฒนามนตรี, คุณต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร, คุณอาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ, คุณอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ในการสร้างความตระหนักการใช้วิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางช่องทางดิจิทัลของแบรนด์

 

  • ปรับเปลี่ยนวัสดุชั้นจุดจำหน่ายสินค้าจำนวนราว 500 จุด ให้เป็นวัสดุกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • แบรนด์การ์นิเย่ได้เข้าร่วมเซ็กชั่น Clean Beauty ในร้านวัตสัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมจากธรรมชาติ และรักษ์โลก รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติก และรีไซเคิลได้
  • ส่งเสริม 5 พันธสัญญาในจุดจำหน่ายสินค้ากว่า 600 จุด และหลังบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น

สมารถติดตามผลการทำงาน ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของแบรนด์ทั่วโลกตามเป้าหมายปี 2025 อย่างโปร่งใส โดยจะมีการตรวจสอบรายงานจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายนอก และเปิดเผยรายงานผ่านเว็บไซต์ของการ์นิเย่  Green Beauty: www.garnier.co.th, www.garnier.co.th/green-beauty

 

#GarnierGreenBeauty  #สวยใส่ใจโลก

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล