TOP

ประกาศ 200 รางวัล AROUND 10TH ANNIVERSARY เดือนตุลาคม รวมมูลค่า 170,000 บาท

มอบของขวัญสุดพิเศษก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 นิตยสารอะราวด์ กิจกรรม AROUND 10 Th ANNIVERSARY ประจำเดือนตุลาคม 2563 รวมมูลค่า 170,000 บาท หากคุณคือผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อ 200 ผู้โชคดีได้จากข้อมูลด้านล่างนี้และเริ่มยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ผ่านกล่องข้อความ inbox / www.facebook.com/AROUNDmagazine ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล