TOP

โปรโมชั่นนิตยสารลดราคาพิเศษ ราคา 50 บาท ทุกเล่ม (เฉพาะเล่มที่ร่วมรายการ)

โปรโมชั่นนิตยสารลดราคาพิเศษ ราคา 50 บาท ทุกเล่ม (เฉพาะเล่มที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2565 สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ผ่านช่องทาง Facebook: AROUND Magazine โดยส่งข้อความเข้า Inbox เพื่อทำรายการสั่งซื้อ *โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด

รหัสสินค้า
• AROUND125 (ฉบับปกเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร)
• AROUND131 (ฉบับปกกลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์)
• AROUND138 (ฉบับปกมิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์)
• AROUND139 (ฉบับปกกัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์)


สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ผ่านช่องทาง Facebook: AROUND Magazine

*โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล