TOP

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ “Woven Dialects” บอกเล่าความงามและอัตลักษณ์ผ้าไทยทุกภูมิภาค

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ “Woven Dialects” บอกเล่าความงามและอัตลักษณ์ผ้าไทยทุกภูมิภาค สืบสานงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เอาใจคนที่ชื่นชอบงานศิลปะผ่านลวดลายบนผืนผ้า ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวไทยในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างงดงาม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดตัวพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ในชื่อ “ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects)” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านศิลปาชีพ เผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพอันยาวนานกว่า 46 ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects) สะท้อนแนวคิด “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย” โดยยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ด้วยการนําผ้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในแต่ละภูมิภาคจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาเล่าผ่านแผนที่ประเทศไทย Textile Cartograph of Thailand ซึ่งทําจากเทคนิค Applique โดย คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ (ศิลปินและนักออกแบบสิ่งทอ) ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภัณฑารักษ์มากประสบการณ์คือ คุณณชนก วงศ์ข้าหลวง และเจ้าหน้าที่การศึกษา คุณธัญลักษณ์ ตึกดี จัดแสดงอุปกรณ์และวิดีโอขั้นตอนการทอผ้าแต่ละประเภท ได้แก่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายก ผ้าฝ้าย ผ้าแพรวา ผ้าชาวไทยภูเขา ผ้ามัดหมี่ ผ้าปักซอยแบบไทย และผ้าบาติก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และมีส่วนร่วมกับตัวอย่างผ้า อุปกรณ์การทอผ้า รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้อง เช่น ตราประทับลายผ้าอัตลักษณ์ประจําจังหวัดได้อีกด้วย

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังจัดแสดง “นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทั้งสามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา

นิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว)

เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00 – 16.30 น. ปิดจําหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.

พิกัด: หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

สามารถถามเพิ่มเติม โทร. 0 22259420

เว็บไซต์: http://www.qsmtthailand.org

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด