TOP

‘หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร’ คลังความรู้กลางพระนคร

จากการที่กรุงเทพฯ ได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก เมื่อปี พ.ศ. 2556 (World Book Capital 2013) ส่งผลให้ 1 ใน 9 พันธกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครต้องทำให้ลุล่วงตามแผนส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ การก่อสร้างหอสมุดเมือง เพื่อให้บริการการอ่านแก่ประชาชนในเมืองหลวง และพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองกรุง ทำให้หอสมุดเมืองแห่งนี้ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

 

คงไว้ด้วยสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานศิลปะไทย

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ถูกเปลี่ยนโฉมจากอาคารเก่าของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร 15 หลังที่เรียงรายตลอดสองฟากถนนราชดำเนิน มีความเป็นมาแรกเริ่มภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ให้สร้างถนนราชดำเนิน ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2482 – 2491 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ต่อเนื่องถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ทำการปลูกสร้างอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ จากภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิม ส่งผลให้การออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตก ผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับศิลปะสไตล์อาร์ตเดโค และนีโอคลาสสิก (สถาปัตยกรรมเดิม) และแล้วอาคารแห่งนี้ ก็ได้กลายเป็นแหล่งความรู้แห่งใหม่ของคนเมือง เป็นหอสมุดเมืองที่ครบวงจรและบริการครบครัน

ชั้น 1 ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม นอกจากนั้นยังมีห้องคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ อีกทั้งบริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ประกอบด้วย ห้องสมุดเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ สื่อภาพ และสื่อโสตทัศน์ต่างๆ เดินขึ้นมา

 

ชั้น M เป็นชั้นสำหรับเด็ก ซึ่งรวบรวมหนังสือวรรณกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน (วรรณกรรมแปล, สารานุกรมสำหรับเด็ก, หนังสือภาพสำหรับเด็กเล็ก ฯลฯ) รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว

 

ชั้น 2 เป็นโซนหนังสือต่างประเทศ วรรณกรรมหายาก และหนังสือทั่วไป (วรรณกรรมศิลปินแห่งชาติ, วรรณกรรมนักเขียนรุ่นใหม่, วรรณกรรมคลาสสิก, ซีไรต์ไทยและอาเซียน มุมหนังสือต้องห้าม ฯลฯ) โดยชั้นนี้มีห้องเงียบ หรือพื้นที่ส่วนตัวที่จัดแยกไว้สำหรับคนที่ต้องการหากิจกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังมีนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับการอ่านที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงหนังสือหายากของกรุงเทพฯ หนังสืองานศพ ตลอดจนการเสวนาต่างๆ

 

ชั้น 3 รวบรวมองค์ความรู้ และโครงการพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนากรุงเทพฯ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และเป็นหอจดหมายเหตุ กรุงเทพมหานคร รวบรวมเรื่องราวเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์โสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการคมนาคม ผังเมือง ประชากร เขตพื้นที่ทั้ง 50 เขต รวมไปถึงโครงการต่างๆ

 

ช่วงเวลา (ปกติ) เปิด-ปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

โดยปกติของการเปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์)
วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

 

สมัครสมาชิกห้องสมุดฯ

– อายุไม่เกิน 15 ปี ปีละ 5 บาท
– อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีละ 10 บาท

ค่าประกันหนังสือ
– อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 20 บาท
– อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 40 บาท
สำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอเข้าใช้บริการได้โดยใช้หนังสือเดินทาง เพื่อรับบัตรสมาชิกชั่วคราว

 

การให้บริการของห้องสมุดฯ ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าใช้บริการ

ในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องจากยังเป็นช่วงที่ต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จึงมีมาตรการในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการห้องสมุดก่อนทุกครั้ง

 

การลงทะเบียน

  • เปิดลงทะเบียน ภายในเวลา 09.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ผ่านเว็บ http://www.bangkokcitylibrary.com/ 
  • หรือสามารถสแกนQR Coad เพื่อลงทะเบียนได้เช่นกัน
  • การลงทะเบียนวันนี้ สามารถเข้าใช้บริการได้ในวันถัดไป
  • จำกัด 70 คน ต่อรอบในการเข้าใช้บริการ

 

การเปิดให้บริการ (เวลาใหม่) ช่วงสถานการณ์โควิด-19

เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันเสาร์โดยแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบเช้า: เวลา 09.00 น. – 12.00 น
รอบบ่าย: ตั้งแต่ 13.00 น. – 16.00 น.
หมายเหตุ: เวลา 12.00 – 13.00 น. ทำความสะอาดพื้นที่ห้องสมุด

 

สแกน QR Coad 

 

ข้อกำหนดการเข้าใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

1. เลือกลงทะเบียนได้ 1 รอบ(เช้า/บ่าย) ต่อ 1 วันเท่านั้น
2. กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมล์จริง เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนจองเข้าใช้พื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการส่งรหัสไปให้ทาง อีเมล์หากไม่มีรหัสยืนยันจะไม่ให้เข้าในพื้นที่
3. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในพื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร หากมีไข้ หรือ อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แม้จองใช้บริการแล้วก็ตาม
4. นั่งในพื้นที่ ที่จัดเตรียมไว้ งดเคลื่อนย้าย เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์
5. เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางคืนที่รถเข็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาด
6. เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ขอความร่วมมือออกจากพื้นที่ตามกำหนด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป

 

สามารถติดตามรายละเอียดของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้ที่ www.bangkokcitylibrary.com หรือทาง Facebook: Bangkokcitylibrary 

 

* * * * * * * * * * *

เรื่องโดย : อโนชา ทองชัย

เครดิตภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร www.prbangkok.com

ที่มา : BANGKOK NEWS Issue 269 | กรุงเทพมหานคร | หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด