TOP

ถนนข้าวสาร 2020 ภูมิทัศน์ใหม่บนแลนด์มาร์กท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

ภายใต้วิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้ ‘ถนนข้าวสาร…แลนด์มาร์กแห่งกรุงเทพฯ’ เงียบเหงาจากนักท่องเที่ยว ยังมีเรื่องดีๆ เพราะถือเป็นโอกาสที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามารถใช้ช่วงเวลานี้ เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนข้าวสารได้เร็วขึ้น จนเกือบเสร็จสมบูรณ์เต็มร้อย พร้อมเปิดให้ทำการค้าได้ หลังผ่านพ้นวิกฤต COVID-19

 

ถนนข้าวสารภูมิทัศน์ใหม่

เป็นระเบียบ สะอาด และสวยงาม

กทม. โดยสำนักงานเขตพระนคร ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ด้วยการปรับสภาพผิวถนน และทางเท้าเดิมทั้ง 2 ฝั่ง ให้เป็นถนนระดับเดียวกัน โดยเพิ่มคอนกรีตเสริมเหล็กให้แข็งแรงขึ้น พร้อมกับปูพื้นถนนด้วยหินแกรนิตพ่นไฟหนากว่า 1 นิ้ว ที่มีความคงทนและสวยงาม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่องจราจร กับช่องทางคนเดิน

 

นอกจากนี้ ถนนข้าวสารยังใช้รางระบายน้ำ และฝาสเตนเลสยาว 800 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ทำให้การระบายน้ำดีขึ้น และทำความสะอาดง่ายขึ้น ที่สำคัญ กทม.ได้ทำการก่อสร้างเสาสเตนเลสตลอดแนวถนน เพื่อกั้นทางเดินรถและคน โดยเสานี้สามารถเก็บแนบกับพื้นได้ ในเวลาที่ต้องการลานจัดกิจกรรมแบบยาวต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้มีการปรับรูปแบบรถเข็นให้เป็นแบบเรียบร้อยสวยงาม 3 – 4 แบบ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จำหน่าย เช่น อาหาร เสื้อผ้า งานฝีมือ ฯลฯ โดยทางประชาคมผู้ค้า จะออกแบบและให้ทาง กทม.เห็นชอบก่อน รวมไปถึงยังมีการพิจารณาร่วมกับทาง สน.พื้นที่ให้ปิดถนนข้าวสารหลัง 18.00 น.เพื่อให้เป็นถนนคนเดินเต็มรูปแบบ

 

ถนนข้าวสารโฉมใหม่

รองรับการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

ตามนโยบายของรัฐบาลและ กทม. หาบเร่ – แผงลอย บริเวณถนนข้าวสาร จะถูกจัดระเบียบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน จึงให้มีการจัดขนาดแผงค้าที่เหมาะสม แบ่งโซนการขายสินค้าตามประเภทสินค้า รวมถึงทาง กทม. ต้องสามารถกำกับดูแลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีอิทธิพล ไม่ให้มีผู้ค้านอกบัญชีหรือมีผู้ค้าจรเข้ามาเพิ่มจำนวนในถนนข้าวสาร กรณีมีผู้ค้าที่มีความเหมาะสมมาแสดงความจำนงเพิ่มเติม กทม. เตรียมแผนรองรับด้วยการใช้วิธีการจับสลากในการหมุนเวียนผู้ค้า เนื่องจากถนนข้าวสารเป็นพื้นที่สาธารณะ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายอื่นที่มีความประสงค์จะมาทำการค้าภายในถนนข้าวสารด้วย แต่ต้องผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กทม. กำหนด

 

สำหรับการกลับมาทำการค้าในพื้นที่ หากเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พื้นที่ถนนข้าวสารก็สามารถเปิดทำการค้าได้เลย เนื่องจากสำนักงานเขตพระนคร ได้หารือร่วมกับเจ้าพนักงานจราจรและได้กำหนดให้เป็นจุดผ่อนผันสำหรับทำการค้าเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงต้องติดตามสถานการณ์ไปก่อน ทั้งนี้ กทม. ยังทำการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการค้าย่านถนนข้าวสาร อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ส่วนประชาชนที่กังวลว่า ‘เสน่ห์ของถนนข้าวสารดั้งเดิมจะหายไปหรือไม่?’ กทม.เชื่อว่าเสน่ห์ของถนนข้าวสารยังคงอยู่ เพียงแต่มีความเป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดตา และสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน ‘ถนนข้าวสาร…แลนด์มาร์กแห่งกรุงเทพฯ’

 

เฟส 2 ต่อยอด ‘ถนนไกรสีห์’

หลังจากโครงการนำร่องปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสารแล้วเสร็จในเฟส 2 ของการปรับภูมิทัศน์ถนนย่านท่องเที่ยวแห่งนี้ ทาง กทม. จะต่อยอดทำแบบเดียวกันที่ถนนไกรสีห์ แต่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจุดนั่งพักผ่อนให้ดูสบายๆ มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ขอจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และหากดำเนินการถนนไกรสีห์แล้วเสร็จ ก็จะพัฒนาปรับปรุงอีก 2 ถนนที่เหลือในละแวกนี้คือ “ถนนรามบุตรี” และ “ถนนตานี” ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งกรุงเทพฯ และเป็นถนนต้นแบบสำหรับจุดท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป

 

**************************

เรื่องโดย : อโนชา ทองชัย
ช่างภาพ : พุฒิพัฒน์ ศุภวิบูลย์ผล

ที่มา : BKK NEWS (กทม.สาร) ฉบับ 271

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด