TOP

ตรวจฟรี!! 18 โรงพยาบาลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีอาการเข้าเกณฑ์ติดโควิด-19 เท่านั้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย รักษาในโรงพยาบาล 46 ราย กลับบ้านแล้ว 35 ราย ผู้ป่วยสะสมล่าสุด 82 ราย ผู้ป่วยหนัก 1 ราย (รายที่ 45) เสียชีวิต 1 ราย

 

ทำให้เห็นถึงสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มี สถานพยาบาลที่รับตรวจ COVID-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน  18 โรงพยาบาล นั้น สถานพยาบาลเหล่านี้จะรับตรวจทั้งประชาชนทั่วไป และสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาพยาบาลนั้น จะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายของ “กรมควบคุมโรค”

เกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ป่วย

ล่าสุดจากที่มีการปรับแก้ไข เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 ดังนี้

  1. ผู้ป่วยที่มีอาการร่วมกับประวัติเสี่ยง
  2. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบร่วมกับประวัติเสี่ยง
  3. ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (cluster) ที่มีอาการ และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งหากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ ก็จะเข้าสู่ ‘การตรวจวินิจฉัย’ ในขั้นตอนต่อไป

 

อาการที่เข้าเกณฑ์ รับการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั่งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติว่ามีไข้ มีอาการป่วย ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก รวมถึงผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้
  2. มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรค ติดเชื้อเชื้อไวรัส โควิด-19
  3. มีประวัติ หรืออาชีพสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  4. มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  5. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

18 โรงพยาบาล บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

หากมีอาการเข้าเกณฑ์ดังที่กล่าวแล้วนั้น ผู้ป่วยจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่สำหรับ ผู้ไม่มีความเสี่ยงเข้าข่ายตามเงื่อนไขดังกล่าว แต่มีความประสงค์ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้เข้ารับบริการ “ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง” โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมราคาสำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ดังนี้

1. รพ.จุฬาลงกรณ์
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 3,000 – 6,000 บาท

2. รพ.ราชวิถี
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 3,000 – 6,000 บาท

3. รพ.รามาธิบดี
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป

4. รพ.วิชัยยุทธ
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 7,500 บาท

5. รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 7,900 – 10,000 บาท

6. รพ.พญาไท 2
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 6,100 บาท

7. รพ.พญาไท 3
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 6,100 บาท

8. รพ.แพทย์รังสิต
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 8,000 บาท

9. รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 9,900 บาท

10. สถาบันบำราศนราดูร
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 2,500 บาท

11. รพ.กรุงเทพคริสเตียน
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 – 10,000 บาท

12. รพ.พระราม 9
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 8,000 – 10,000 บาท

13. รพ.เปาโลเมโมเรียล
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป

14. รพ.เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป

15. รพ.เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป

16. รพ.เปาโลเมโมเรียลรังสิต
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป

17. รพ.เปาโลเมโมเรียลเกษตร
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป

18. รพ.เปาโลเมโมเรียลพระประแดง
ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือ โทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา