TOP

ประกาศแล้ว! วันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

หลังจากพระราชกฤษฎีกา หรือ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้นัดประชุมด่วนเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ล่าสุด ประธาน กกต. ได้แถลงกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 พร้อมกับมีกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์นี้ ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยจะมีเวลาให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองหาเสียงได้ทั้งสิ้น 52 วัน

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล