TOP

ประกาศรางวัล AROUND 10TH ANNIVERSARY เดือนกรกฎาคม 63 รวมมูลค่า 150,000 บาท

มอบของขวัญสุดพิเศษก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 นิตยสารอะราวด์ กิจกรรม AROUND 10 Th ANNIVERSARY ประจำเดือนกรกฎาคม 63 หากคุณคือผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ และสามารถยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ผ่านช่องทาง inbox / www.facebook.com/AROUNDmagazine ตั้งแต่วันนี้ – 10 สิงหาคม 63 เวลา 18.00 น.

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล