TOP

ก้าวเข้าสู่มิติมหัศจรรย์แห่งอาณาจักรรัตนชาติ ‘ทับทิมและไพลิน’ ผ่านนิทรรศการ Discover the Gemstones, Ruby & Sapphire

โรงเรียนอัญมณศิลป์ L’ECOLE Asia Pacific, School of Jewelry Arts นำเสนอนิทรรศการองค์ความรู้ครั้งใหม่ “ทรรศนาการรัตนชาติ ทับทิมกับไพลิน” (Discover the Gemstones, Ruby & Sapphire) ด้วยการสนับสนุนจาก Van Cleef & Arpels ซึ่งจะเปิดให้สาธารณชนเข้าชม แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมเครื่องประดับอัญมณี ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน จนถึง 30 กันยายน 2020 ณ L’ECOLE, School of Jewelry Arts ประเทศฮ่องกง นับจากเปิดดำเนินงาน สถาบันองค์ความรู้สาขาถาวรลำดับสองของตนขึ้นบนเกาะฮ่องกง เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา L’ECOLE Asia Pacific ได้ต้อนรับนักศึกษากว่าหลายพันคนผ่านบรรดาคอร์ส การศึกษา รวมถึงการจัดบรรยายกึ่งสนทนา และนิทรรศการ สถาบันกำลังจัดเตรียมโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้สนใจได้เข้าเรียนรู้ทำความรู้จักกับความงดงามอันพรั่งพร้อม ของรัตนชาติต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

นิทรรศการครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมงานเชิงภัณฑารักษ์ระหว่าง โอลิวิเอร เชกูรา นักอัญมณีศาสตร์ และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประจำ L’ECOLE, School of Jewelry Arts กับ บิลลี ฮิวจ์ส์ ช่างภาพเจ้าของรางวัลมากมาย อีกทั้งยังเป็นนักอัญมณศาสตร์แห่ง Lotus Gemology ผู้เข้าชมจะรู้สึกราวกับตนกำลังเริ่มออกเดินทางค้นหา และได้พบกับบรรดาทับทิมกับไพลินแบบต่างๆ อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ระหว่างการเดินทางครั้งนี้ หนึ่งในสิ่งซึ่งน่าหลงใหล ประทับใจทั้งหลายที่พวกเขาจะได้พานพบนั้นก็คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า รัตนชาติเลอค่าทั้งสองชนิดนี้ ต่างเป็นพลอยในตระกูลคอรันดัม อีกทั้งยังมีโครงสร้าง และองค์ประกอบเคมีคล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง สิ่งซึ่งทำให้ทับทิมมีสีแดงสดเจิดจ้า หรือไพลินมีสีสันมากมายนอกเหนือจากน้ำเงินสุกสกาวนั้น ถูกกำหนดขึ้นจากปริมาณเคมีธาตุในสัดส่วนต่างๆ กันของรัตนชาติแต่ละเม็ด 

นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ อาศัยการใช้ภาพถ่ายต่างๆ จากฝีมือของ บิลลี ฮิวจ์ส์ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเห็นเครื่องหมายประจำตัวตามธรรมชาติ ตั้งแต่ถือกำเนิดของพลอยเหล่านั้นอย่างใกล้ชนิด อีกนัยหนึ่ง ทุกคนจะได้มองเห็น “สารฝังในต่างๆ” ของหินแร่เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการจับภาพฉัพพรรณรังสีเหลือบรุ้งอย่างทรงเอกลักษณ์ ในน้ำพลอยของทับทิมพม่า ผลึกคริสตัลหลากแฉกเหมือนเกล็ดละอองหิมะในไพลินจากมาดากัสการ์ หรือกระทั่งลวดลายเหลี่ยมดาวจรัสประกายสุกสกาวจากภายในทับทิมรัศมีหกแฉก ล้วนงดงามเกินจินตนาการ บรรดารอยตำหนิ หรือสารฝังในทั้งหลายนี้ ยังเป็นร่องรอยสำคัญสำหรับใช้สืบย้อนหาตำแหน่งแหล่งกำเนิด หรือรกรากที่มาของพลอยแต่ละเม็ด อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบว่าเป็นพลอยธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ รวมกระทั่งใช้ในการประเมินกรรมวิธี หรือกระบวนการตกแต่งต่างๆ ที่รัตนชาติเม็ดนั้นๆ ต้องเผชิญ จากผลงานของฮิวจ์ส์ ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถค้นพบมิติล้ำลึกระดับอณู อันเปรียบเสมือนชีวิตมหัศจรรย์อีกด้านที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน “พลอย” น้ำงามทั้งหลาย

เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดบรรจบระหว่างของขวัญเลอค่าจากธรรมชาติ กับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมวลมนุษยชาติ ภาพถ่ายในนิทรรศการครั้งนี้ได้รับการจับวางประกบเคียงกับทับทิม และไพลิน ในรูปแบบของทั้งพลอยดิบตามธรรมชาติ และผ่านการเจียระไนอย่างวิจิตรบรรจง ตลอดจนเหล่าเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูง ทั้งที่เป็นผลงานมรดก และผลงานร่วมสมัยจากสถาบันผู้ผลิตเครื่องประดับอันโด่งดังแห่งต่างๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของทรรศนาการองค์ความรู้ คณาจารย์สำหรับนิทรรศการของ L’ECOLE ครั้งนี้โดยเฉพาะ จะรับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำ และคำอธิบายต่างๆ แก่กลุ่มผู้เข้าชม อย่างเช่น วิธีตรวจหาร่องรอยเชิงธรณีวิทยา ภายในรัตนชาติทั้งหลายด้วยตาเปล่า ร่วมกับการใช้เครื่องมือเชิงธรณีวิทยาอย่างแว่นขยายของช่างทำเครื่องประดับ และกล้องจุลทรรศน์ รวมถึงสาธิตให้ดูว่า พลอยเหล่านั้นถูกแปรรูปผ่านน้ำมือของช่างเจียระไนผู้ชำนาญได้อย่างไร ไปจนถึงขั้นตอนการฝังอัญมณีขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับ โดยอาศัยทักษะความชำนาญระดับหัตถศิลป์ชั้นสูง นิทรรศการครั้งนี้

นอกจากนี้ โรงเรียนอัญมณศิลป์ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก L’ECOLE Asia Pacific มีการนำเสนอคอร์สการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักสามประเด็น อันได้แก่ Savoir Faire (ไหวพริบในการใช้ทักษะเชิงหัตถศิลป์) ของเทคนิคต่างๆ ในการทำเครื่องประดับอัญมณี, Universe of Gemstones (อาณาจักรรัตนชาติ) และ Art History of Jewelry (ประวัติศาสตร์ศิลป์ของเครื่องประดับอัญมณี) โดยผู้ที่เลือกโปรแกรมอัญมณีวิทยาคลาสต่างๆ เพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนได้จากหัวข้อ อย่างเช่น คลาส “Discover the Gemstones” (ทำความรู้จักรัตนชาติ) ให้นักเรียน นักศึกษาได้เริ่มต้นทำความรู้จักกับรกรากที่มาของหินรัตนชาติและเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้กร่อน สกัด และเก็บรวบรวม หรือ คลาส “Recognize the Gemstones” (รู้จักจำแนกประเภทรัตนชาติ) เป็นกระบวนการสร้างทักษะให้ผู้เข้าเรียน ได้รู้จักจำแนกแยกประเภทรัตนชาติชนิดต่างๆ ด้วยการใช้ทั้งตาเปล่า และอุปกรณ์ของมืออาชีพ นอกจากนั้น ยังมี คอร์สการเรียนรู้ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับอัญมณี “เพชร” ที่เลอค่าสูงสุด โดยเนื้อหาจะรวมไปถึงประวัติความเป็นมากับสารพัดตำนาน รวมถึงการประมวลความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และอัญมณีวิทยา

หากต้องการข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเลือกเรียนคอร์สต่างๆ ของ L’ECOLE Asia Pacific ตลอดจนลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ “Discover the Gemstones, Ruby & Sapphire” กรุณาเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.lecolevancleefarpels.com/hk or email hk.lecole@vancleefarpels.com.  

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา