TOP

เริ่ม 1 มิ.ย. นี้! ผ่อนปรนระยะที่ 3 ลดเวลาเคอร์ฟิว ขยายเวลาเปิดห้าง คลายล็อก 14 กิจการ มาดูกัน!

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ โดยให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง ถึงความเสี่ยงสูง กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง และขยายเวลาเปิด-ปิดห้างสรรพสินค้าตามเวลาปกติ 10.00 น. จากการผ่อนปรนระยะที่ 2 ปิดเวลา 20.00 น. เป็นปิด 21.00 น. ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวเหลือ 5 ชั่วโมง ตั้งแต่ 23.00 – 03.00 น. จากเดิมผ่อนปรนระยะที่ 2 เวลา 23.00 – 04.00 น. และอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้หากมีความจำเป็น

 

โดยมาตรการบังคับใช้กฏหมาย ระยะที่ 3 ดังนี้

(1.) ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

(2.) ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน เป็น 23.00 – 03.00 น.

(3.) ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด

(4.) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น.

 

มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3

(1.) มาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ เป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด

(2.) ทุกกิจการและกิจกรรม จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(3.) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรม เช่น ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ระบบการเรียน การสอน การจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว นำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

 

ผ่อนผันการใช้อาคารโรงเรียน สถาบันศึกษา

(1.) เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยผ่อนผันการจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือกบุคคล

(2.) ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียน การสอน หรือการฝึกอบรม สำหรับ

  • โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนเกิน 120 คน
  • โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ (ยกเว้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล)
  • โรงเรียนนอกระบบตามกฏหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา

(3.) ใช้อาคารสถานที่เพื่อการประชุม การจัดสอบ การสอบคัดเลือก และการฝึกอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 15 วัน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

 

ผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 3 

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต

(ก.) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

(ข.) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม และเปิดถึง 21.00 น.

(ค.) สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดเว้นการจัดกิจกรรม ที่มีผู้คนมาชุมนุม (หนาแน่น และไร้ระเบียบ)

(ง.) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผมสำหรับบุรุษ หรือสตรี ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชม. และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

(จ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการสาธารณสุข

 

กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

(ก.) คลีนิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

(ข.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)

(ค.) สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัว และอบไอน้ำแบบรวม)

(ง.) สนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)

(จ.) สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือ โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกาย หรือการฝีกซ้อม)

(ฉ.) สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

(ช.) สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี, ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจำกัดจำนวนผู้เล่น)

(ซ.) โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน) โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต)

(ณ.) สวนสัตว์ หรือ สถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม)

 

ที่มา : ศบค.

 

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา