TOP

1 ก.ค. ปลดล็อกผ่อนปรนเฟส 5 ผับ บาร์ ร้านเกม โรงน้ำชา สถานศึกษา เคาะขยายเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินถึงสิ้นเดือน ก.ค. นี้!

1 กรกฎาคม 2563 วันดีเดย์โรงเรียนเปิดเทอม ได้เห็นบรรยากาศความคึกคักของครอบครัว เด็กๆ นักเรียน นักศึกษา วันแรกของการเปิดเรียนภายหลังปลดล็อกดาวน์มาตราการณ์ผ่อนปรนผ่อนคลายโควิด-19 เฟส 5 แม้แต่บรรยากาศบนรถไฟฟ้าก็กลับสู่ภาวะปกติ โดยยกเลิกการเว้นระยะห่างของที่นั่ง แต่ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยไปในทุกสถานที่เช่นเดิม และยึดหลักล้างมือ รักษาความสะอาด เพื่อห่างไกลโอกาสติดเชื้อ และไม่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

 

แม้ ครม. จะเคาะขยาย พ.ร.ก ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ถึง 31 กรกกฎาคม 2563 และผ่อนคลายกิจการ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม มาดูกัน การผ่อนผัน คลายล็อกดาวน์เฟส 5 ที่มีผลบังคับใช้เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งอนุญาตกิจการ กิจกรรมความเสี่ยงสูงอะไรบ้าง ที่ได้กลับมาเปิดทำการหรือให้บริการได้แล้ววันนี้ ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดสำคัญ ดังนี้

 

1. การใช้อาคารสถานที่ ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา เปิดเรียนทั้งหมด

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้ โดยปิดเวลา 22.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชั่วโมง

3. สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ลานเบียร์ ให้บริการไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี

4. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต กำหนดช่วงอายุ วันเวลาในการเข้าใช้บริการชัดเจน และจำกัดเวลา การเปิดให้บริการตามกฎหมาย ดังนี้

 • อายุน้อยกว่า 15 ปี จะต้องให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 14.00-20.00 น./ วันหยุด 10.00-20.00 น.
 • ส่วนอายุ 15-18 ปี ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 14.00-20.00 น./ วันหยุด 10.00-22.00 น.
 • และอายุมากกว่า 18 ปี ให้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง จำกัดผู้ใช้บริการ 4 ตารางเมตร/คน เว้นระยะให้บริการในระบบ 2 ชั่วโมง/รอบพักทำความสะอาด 15 นาที

5. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา

 • จะต้องมีใบอนุญาตสถานบริการที่ถูกกฎหมาย โดยจะให้ สปม.ตรวจเข้มทุกแห่ง หากพบการติดเชื้อในสถานที่ จะต้องมีบทลงโทษ
 • เคร่งครัดการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และป้องกันการกรอกข้อมูลเท็จ
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะอาบน้ำ
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมการเฝ้าระวังโรคอื่น
 • และที่สำคัญสูงมาก คือ ห้ามมีการขายประเวณี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ เจ้าหน้าที่ที่ลงไปตรวจสถานบริการจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อลดการแอบอ้าง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ ขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย 6 กลุ่ม คือ

 1. คู่สมรสและบุตรผู้ที่ได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร
 2. ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 3. คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย
 4. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และมีผู้ติดตาม
 5. นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว
 6. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อตกลงพิเศษกับประเทศเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค โควต้าที่กำหนดต้องสอดคล้องกับสถานที่พักที่รัฐกำหนด (ASQ) ในขั้นต้นอาจกำหนดจำนวนรวม 200 คนต่อวัน โดยประเทศเป้าหมาย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีนฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งจะพิจารณาผู้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดทำข้อตกลง 2 ลักษณะ คือ

6.1 กลุ่มที่ 1 ผู้เดินทางมาแบบธรรมดา ต้องอยู่ในสถานที่ที่รัฐกำหนด 14 วัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

6.2 และกลุ่มที่ 2 คือผู้เดินทางแบบกลุ่มนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของไทย เดินทางมาระยะสั้นต่ำกว่า 14 วัน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้เสนอ เปิดด่านเพิ่ม 9 จุด ในจังหวัดหนองคาย เลย ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย จันทบุรี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี จากเดิมที่เปิดอยู่แล้ว 28 แห่งใน 22 จังหวัด ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้า ในขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม ยกเว้นข้อกำหนดการเว้นที่นั่งระหว่างบุคคลบนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท แต่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่ต้องมีการควบคุมความหนาแน่นผู้โดยสาร ต้องไม่เกิน 70% อีกด้วย และการลงทะเบียนกิจการ กิจกรรม โดยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จัดให้มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ และเพิ่มมาตราการใช้แอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจประเมินมาตรการคัดกรองไข้ สำหรับพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการเพิ่มนวัตกรรม เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ระยะยาว นำไปสู่การป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินให้ ศบค. ทราบ

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลโควิด19

 

 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด