TOP

‘เอส แอนด์ พี’ ผู้นำธุรกิจอาหารใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยายพื้นที่ติดตั้ง Solar Energy ณ โรงงานเบเกอรี่ เฟส 2 เพื่อโลกที่ยั่งยืน

เอส แอนด์ พี มุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการผลิตเบเกอรี่รักษ์โลกจากพลังงานทางเลือก ด้วยเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน และเพื่อช่วยกันดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยการขยายพื้นที่ โครงการ “Solar Roof โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ประหยัดพลังงาน” เฟส 2 พร้อมติดตั้งห้อง Smart Inverter สำหรับแปลงพลังงานในการผลิตเบเกอรี่รักษ์โลกนี้ 

โดยในปี 2559 เอส แอนด์ พี ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เฟส 1 ขนาด 510 กิโลวัตต์ บนพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด 2,700 ตร.ม. ซึ่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ เค้กกล้วยหอม บัทเทอร์เค้ก มาร์เบิ้ลเค้ก พัฟ พาย คุ้กกี้ พิซซ่า ขนมปังเนยสด ขนมปุยฝ้าย และขนมไหว้พระจันทร์ ไปแล้วน้ำหนักรวมกว่า 3,942 ตัน ด้วยกำลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวม 4.05 ล้านหน่วย และสำหรับปี 2564 นี้ เอส แอนด์ พี ขยายพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เฟส 2 ขนาดรวม 997.5 กิโลวัตต์ บนพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด 4,990 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 1.35 ล้านหน่วยโดยประมาณ คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตเบเกอรี่เอส แอนด์ พี ได้ถึง 35-40% จากอัตราการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานเบเกอรี่บางนา-ตราด กม. 23.5 โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการผลิตเบเกอรี่ ได้สูงสุดถึง 43% นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลดความร้อนให้แก่ตัวอาคาร ซึ่งเป็นการลดภาระของเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นได้อีกด้วย  

การติดตั้งโครงการ “Solar Roof” ณ โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี นอกจากจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการช่วยโลกลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของภาคธุรกิจได้ถึง 710 Ton CO2e ต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 60,000 ต้นต่อปีโดยประมาณ

โดยการเปิดตัวโครงการครั้งนี้ มี กำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน, สมจิตร กิติธีระกุล รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่, มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร, สาธิมน ตะวันเที่ยง ผู้อำนวยการสายการกระจายสินค้า และนฤดม วิรัชดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมเปิดโครงการ ณ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตเบเกอรี่ บางนา-ตราดกม.23.5 เมื่อเร็วๆ นี้

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด