TOP

ขึ้นทางด่วนฟรี! 3 สายทาง 3 มิ.ย. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายนนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ให้ประชาชนใช้ทางด่วนฟรี! ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางด่วนขั้นที่ 1 จำนวน 19 ด่าน, ทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนขั้นที่ 2 จำนวน 31 ด่าน และ ทางพิเศษอุดรรัถยา บางปะอิน-ปากเกร็ด จำนวน 10 ด่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

 

ทั้งนี้ ในสถานการณ์ COVID-19 กทพ. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางพิเศษอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หากไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติ ที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทาง ควรสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ ซึ่งอาจจะเป็น แหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงินในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่างๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ด้วย

————————————————-

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด