TOP

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี นักบินหญิงคู่พระบารมีในหลวง รัชกาลที่ 10

นับตั้งแต่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพระจริยวัตรอันอ่อนน้อมและงดงาม ครองใจพสกนิกรทั้งแผ่นดิน รอยแย้มพระสรวลสร้างความประทับใจอย่างที่สุด ภายใต้พระสิริโฉมที่งดงาม ยังเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งไม่แพ้ชายชาตรีเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปรีชาสามารถด้านการทหารของพระองค์ที่ผ่านมา ทรงเคยเป็นทหารหญิงและราชองครักษ์ ที่ทรงผ่านหลักสูตรการฝึกฝนอย่างหนักมาอย่างมากมาย
อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการ และข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ทั้งในส่วนของกองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, กองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, กองศิลปาชีพ, สถาบันสิริกิติ์, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, นางสนองพระโอษฐ์ และคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการบินอันน่าทึ่ง ทรงเป็นนักบินหญิง ที่ทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินจากหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศ โรงเรียนการบินทหารบก และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T41, เครื่องบินแบบ CT-4E และ PC-9 มาแล้ว

และพระองค์ยังเสด็จฯ ไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบ และได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาตโดย “สำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” โดยได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL (A) ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Seneca และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL(A) โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300-900 และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL -Theory) จากนั้นพระองค์ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800

“สมเด็จพระบรมราชินีนักบิน” คู่บุญคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงทำการบินร่วมกัน อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทย เมื่อครั้งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 อินสตาแกรม hermajestyqueen_suthidafanpage ได้โพสต์คลิปวิดีโอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ ด้วยพระองค์เอง ในพระราชสถานะนักบินที่ 1 โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วย จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ภายหลังการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นนักบินคู่พระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยแท้จริง

 

————————————————

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์, วิกิพีเดีย, อินสตาแกรม hermajestyqueen_suthidafanpage

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด