TOP

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญวันเด็ก 2563 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำขวัญวันเด็ก 2563 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

มอบให้เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

โดยคำขวัญดังกล่าว หวังให้เด็กมีความสามัคคีตั้งแต่เยาวชน และรู้ในหน้าที่ของพลเมืองไทย

 

ขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล