TOP

ปรัญชาการคัดเลือกคุณครูของโรงเรียน “คิงส์คอลเลจกรุงเทพ”

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ มุ่งเน้นความสำคัญสูงสุดในการคัดเลือกคุณครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างเข้มข้น ผ่านปรัญชาคุณสมบัติสำคัญในการคัดเลือกคุณครู เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปโดยมาตรฐานสูงสุด

1. การสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อเข้าใจทัศนคติต่อความสำเร็จด้านการศึกษา pastoral care และกิจกรรมผ่านหลักสูตรร่วมผสม (co-curricular)
2. การสัมภาษณ์เพื่อทดสอบการวางแผนการสอนว่าเป็นไปตามแนวทาง child-centred และแนวทางของโรงเรียนคิงส์คอลเลจหรือไม่ และ
3. การสัมภาษณ์รอบสุดท้ายกับตัวแทนจากโรงเรียน King’s College School, Wimbledon


บุคลากรครูและ specialists ของโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือ ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการศึกษา (PGCE) ตลอดจนมีประสบการณ์การสอนในวิชาที่รับผิดชอบ นอกจากคุณสมบัติด้านการศึกษาแล้ว ยังให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีแนวโน้มที่จะร่วมงานกับโรงเรียนเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ตรงในการสอนภายใต้หลักสูตร UK curriculum และสอนนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2  อีกปัจจัยหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญคือบุคลากรครูที่มีลูกๆ ในวัยที่สามารถเข้าเรียนที่ King’s Bangkok ได้ ด้วยปัจจัยต่างๆ ข้างต้นนี้ ครูของ King’s Bangkok ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจึงเป็นครูที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ครบถ้วน มุ่งมั่นตั้งใจในการมอบการศึกษาให้กับเด็กๆ และมีประสบการณ์ในการสอนจากโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศอังกฤษและทั่วโลก

เดือนสิงหาคมนี้ โรงเรียนจะเริ่มทำการเรียนการสอนผ่านคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยมีประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษ รวมถึงจาก King’s College School, Wimbledon และจากโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ให้ความสำคัญสูงสุดในการคัดเลือกคุณครูและบุคลากรด้านการศึกษา คือ การมีคุณค่าร่วม หรือ shared values ร่วมกับโรงเรียน ได้แก่ การมีความสมบูรณ์พร้อมของความประพฤติและมารยาทที่นอบน้อม (Good Manners)จิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา (Kindness) และจิตวิญญาณแห่งการใฝ่รู้สู่ปัญญา (Wisdom)  เพื่อเน้นย้ำคุณค่าร่วมเหล่านี้ต่อครูและบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปโดยมาตรฐานสูงสุด

นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพิ่มทางเลือกแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เสมือนคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา