TOP

14 ที่สุดแห่งภาพความประทับใจ ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นพระราชพิธีครั้งสำคัญยิ่งสำหรับแผ่นดินไทย นับเป็นครั้งที่ 12 ตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา 237 ปี ซึ่งนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 จากนั้นประเทศไทยก็ได้ว่างเว้นจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาอย่างยาวนานถึง 69 ปี

ภาพแห่งความประทับใจในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ ทุกภาพล้วนทรงคุณค่า หากใครที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมบรรยากาศในช่วงเวลาอันจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งหนึ่งในชีวิตคงอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิริมงคลยิ่งกับชีวิตจริงๆ AROUND Online ขอรวบรวมที่สุดแห่งภาพความประทับใจ อันตราตรึงในดวงใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก

 

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์” หลังเข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

Photo Credit : INSTAGRAM : nichax (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ)

 

 

ภาพ 3

หลังจากทรงรับการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว พระราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายอนุษฏุภศิวมนตร์ จบแล้ว พราหมณ์เป่าสังข์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” จากนั้นพระราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ รับพระปฐมบรมราชโองการว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระบรมราชโองการสุรสิงหนาท ประถมธรรมิกราชวาจา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” พระราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถวายบังคม 3 ครั้ง

Photo Credit : สำนักพระราชวัง

 

 

ภาพที่ 4

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี

Photo Credit : https://phralan.in.th

 

 

ภาพที่ 5

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

Photo Credit : BBC THAI

 

 

ภาพที่ 6

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยทรงประทับพระราชยานพุดตานทอง เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารอดีตบูรพกษัตริย์ โดยตลอดเส้นทางพสกนิกรจำนวนมาก เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อชื่นชมพระบารมี

Photo Credit : https://phralan.in.th

 

 

ภาพที่ 7

ตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พสกนิกรได้ชมพระบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยทรงร่วมเสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ สมกับที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร นับเป็นความปลาบปลื้มของพสกนิกรชาวไทยที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตลอดเส้นทาง

Photo Credit : https://phralan.in.th

 

 

ภาพที่ 8

เข้มแข็งอย่างสุดกำลัง ทหารกล้าถวายองค์ราชัน เหล่าทหารกล้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งอดทน สมชายชาติทหาร เพื่อถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทหารทุกหมู่เหล่า ต่างทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งภาพนี้เป็นภาพทหารยืนประจำจุดรอขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ที่บริเวณถนนราชดำเนินใน แต่งกายเต็มยศ เหงื่อไหลหยดจากปลายนิ้วทุกนิ้ว

Photo Credit :  PPTV Online

 

 

ภาพที่ 9

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล และทรงสัมผัสมือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Photo Credit : https://phralan.in.th

 

 

ภาพที่ 10

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายรูปริ้วขบวนขณะเคลื่อนผ่านพลับพลาที่ประทับ

Photo Credit : https://phralan.in

 

 

ภาพที่ 11

ปวงพสกนิกรทั่วแผ่นดินสุดปลื้มปีติ นาทีประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ท่ามกลาง เสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไม่ขาดสาย นายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศกล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจประชาชนที่มาถวายพระพร พร้อมโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  พร้อมกันเสด็จออก ณ สีหบัญชร ให้พสกนิกรถวายพระพรชัยมงคล

Photo Credit : Voice TV

 

 

ภาพที่ 12

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงถ่ายคลิปวิดีโอภาพประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จเนืองแน่น ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

Photo Credit : The Standard

 

 

ภาพที่ 13

พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้าพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง เฝ้ารับเสด็จฯ ชื่นชมพระบารมี โบกธงสัญลักษณ์และธงชาติไทย พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 10 พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคล “ทรงพระเจริญ”

Photo Credit : มติชนออนไลน์

 

 

ภาพที่ 14

มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด ร่วมกับกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน กว่า 500 คน นำช้างคชลีลา จำนวน 10 เชือก พร้อมด้วยช้างวัง “พลายสยาม” เชิญตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1 เชือก โดยมีคุณลายเหรียญทอง มีพัน ทำหน้าที่ในการควบคุม จัดตั้งขบวนเทิดพระเกียรติ เพื่อทำการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Photo Credit : ไทยรัฐ

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด