TOP

กรุงเทพฯ ก้าวสู่มหานครสวยไร้สาย

คืบหน้านำระบบท่อร้อยสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ตามแผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี (2556-2575) หลังจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศความพร้อม ‘กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองไร้สาย’ ด้วยแผนการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้า ลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้เมืองสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรังเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน บนถนนสายหลักและสายรอง รวมระยะทาง 2,450 กิโลเมตรใน 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพเหนือ, กรุงเทพตะวันออก, กรุงธนเหนือ และ กรุงธนใต้ พร้อมกับแผนอนาคตหากมีการสร้างถนนสายใหม่เพิ่ม โดย กทม. เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างโครงข่าย ท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็น ‘มหานครไร้สาย’ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 นี้

 

กรุงเทพฯ สวยไร้สาย

ด้วยระบบก่อสร้างมาตรฐานเดียวกับมหานครระดับโลก

เพราะบนเสาไฟฟ้าที่เห็นผ่านตาว่ารกรุงรังนั้น ไม่ใช่สายไฟฟ้าทั้งหมด แต่เป็นสายสื่อสารต่างๆ เช่น สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ต สายทีวี เป็นต้น กทม. จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบการโทรคมนาคม อาทิ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่ง กทม. รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจ ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการใช้ระบบก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกับมหานครอื่นๆ ทั่วโลก

 

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา การนำสายสื่อสารลงใต้ดินกับการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ถูกแยกแผนดำเนินการออกจากกัน ด้วยเหตุความเร่งด่วน และลักษณะการก่อสร้างวางท่อร้อยสายสื่อสารและสายไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยการนำสายสื่อสารลงใต้ดินด้วยการขุดวางท่อร้อยสายบนทางเท้า ในความลึก 80 เซนติเมตร ซึ่ง กทม. ดำเนินการเป็นหลัก ขณะที่ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินจะยุ่งยากยิ่งกว่า เพราะต้องขุดวางใต้ผิวจราจรในความลึกถึง 4 เมตร

 

ทางการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นหน่วยงานหลัก ในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมความร่วมมือสำคัญจาก กทม. ที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกัน ทั้งการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

 

“หากโครงการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะพลิกโฉมกรุงเทพฯสู่เมืองแห่งอนาคต ที่มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่รองรับการเป็น Smart City อีกทั้งสวยงามในภูมิทัศน์ใหม่ ‘มหานครไร้สาย’ เมืองเป็นระเบียบ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน”

 

4 พื้นที่คืบหน้า ‘สายสื่อสารลงใต้ดิน’

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

 

ในเว็บไซต์กรุงเทพธนาคม (www.thanakom.co.th) รายงานความคืบหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เส้นทางนำร่องใน
4 พื้นที่ ‘สวยไร้สาย’ เพราะดำเนินงานก่อสร้างและทดสอบระบบแล้วเสร็จ 100% ได้แก่
พื้นที่ 1 (กรุงเทพเหนือ) เส้นทางนำร่องจากถนนวิทยุ ซึ่งก่อสร้างจากแยกถนนวิทยุ เชื่อมต่อถนนเพชรบุรีถึงแยกเพลินจิต ระยะทาง 1.377 กิโลเมตร
พื้นที่ 2 (กรุงเทพตะวันออก) เส้นทางนำร่องบริเวณถนนรัชดาภิเษก ที่ก่อสร้างจากถนนรัชดาภิเษกที่จุดเริ่มต้น ณ บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตู 2 และประตู 3 ถึงหน้าซอยรัชดาภิเษก 7 และซอยประชาสันติ รวมไปถึงเส้นทางก่อสร้างถนนเทียมร่วมมิตร จากถนนรัชดาภิเษกถึงบริเวณหน้าตึก CW Tower ก่อนถึงแยกศูนย์วัฒนธรรมฯ รวมระยะทาง 2.060 กิโลเมตร
พื้นที่ 3 (กรุงธนเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร เส้นทางนำร่องบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อสร้างจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ จากถนนสาทรเหนือ/ใต้ ถึงหน้าซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 ระยะทาง 1.607 กิโลเมตร
พื้นที่ 4 (กรุงธนใต้) ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนครเช่นเดียวกัน แต่เริ่มเส้นทางนำร่องบริเวณถนนวิทยุ ที่ก่อสร้างจากทางแยกถนนวิทยุตัดกับถนนเพลินจิตถึงหน้าซอยร่วมฤดี ในระยะทาง 2.185 กิโลเมตร

 

*************************

เรื่องโดย : อโนชา ทองชัย

ที่มา และ ภาพ : BKK NEWS (กทม.สาร) issue 271

 

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา