TOP

ครบรอบ 70 ปี ย้อนรำลึกวันราชาภิเษกสมรส “ในหลวง ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านธนบัตรไทยที่มีราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

ย้อนกลับไปรำลึกเรื่องราวความรักของพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ วันที่ 28 เมษายน ปี พ.ศ. 2493 จวบจนถึงปีนี้ พ.ศ. 2563 ครบรอบ 70 ปีแห่งวันสำคัญ วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

‘ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งพ่อของแผ่นดิน’ กับ ‘ราชินีผู้เป็นดั่งแม่ของแผ่นดิน’ นั้น เรื่องราวความรักแท้มั่นคงเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และทรงเป็นต้นแบบของคำว่า “รักแท้” ถือเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบอย่างหาที่สุดมิได้ และทั้งสองพระองค์ทรงเคียงคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากมาด้วยกันตลอดระยะเวลายาวนาน ทรงงานเหน็ดเหนี่อย ต่อสู้กับความยากจน ดูแลทุกข์สุขของราษฎรมาโดยตลอดพระชนม์ชีพ

 

ทำให้ย้อนรำลึกถึงเมื่อปี พ.ศ. 2543 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกธนบัตรรุ่นพิเศษครั้งประวัติศาสตร์ ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500000 บาท (ห้าแสนบาท) เป็นธนบัตรชนิดราคาสูงที่สุดของธนบัตรไทย ได้เริ่มนำออกจ่ายแลกให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 จัดพิมพ์จำนวน 1,998 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด

(1) ชุดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและอารบิก จำนวน 999 ฉบับ

(2) ชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและอารบิก จำนวน 999 ฉบับ

โดยธนบัตรที่ระลึกที่จัดพิมพ์ขึ้นเวลานั้น มีลักษณะพิเศษกว่าธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนตามปกติ คือมีขนาดกว้าง 12.6 เซนติเมตร ยาว 20.5 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีขนาดกว้าง 7.2 เซนติเมตร ยาว 16.2 เซนติเมตร โดยด้านหน้ามีรายละเอียดพิเศษ ที่นำมาใช้ประกอบบนธนบัตรชนิดราคา 500000 บาท อ้างอิงจากพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใครมีธนบัตรรุ่นนี้เก็บไว้ ช่างเป็นสิริมงคลชีวิตเหลือเกิน

 

รายละเอียดจุดที่ 1

เป็นภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2493

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเจิม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเศษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

 

รายละเอียดจุดที่ 2

ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

 

รายละเอียดจุดที่ 3

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ซ้อนกับพระฉายาสาทิสลักษณ์

ฟอยด์สีเหลืองทอง สลักพระบรมฉายาลักษณ์สามทิสลักษณ์ ซ้อนกับพระฉายาสาทิสลักษณ์ มองเห็นสลับกันเมื่อพลิกธนบัตรไปมา และมีตัวเลข 500000 บาท ขนาดเล็กล้อมรอบฟอยด์สีเหลืองทองนี้ด้วย

 

รายละเอียดจุดที่ 4

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

 

รายละเอียดจุดที่ 5

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระฉายาสาทิสลักษณ์ ขณะเป็นพระคู่หมั้น พ.ศ. 2493

ซึ่งเป็นภาพที่ทั้งสองพระองค์ทรงประดับบนดาดฟ้าเรือซีแลนเดีย ในระหว่างเสด็จนิวัตพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2493 ขณะเป็นพระคู่หมั้น

 

รายละเอียดจุดที่ 6

พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล

เป็นที่ประทับภายหลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

 

รายละเอียดจุดที่ 7

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระราชโอรส พระราชธิดา ครบทุกพระองค์

 

รายละเอียดจุดที่ 8

พระราชพิธีราขาภิเษกสมรส

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเจิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขณะนั้น ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493

 

รายละเอียดจุดที่ 9

ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

 

“…จวบจนราตรีเฉิดฉันดวงจันทร์แจ่มฟ้า…

…พบความรักดังใจมั่นเหมือนเดือนตะวันกลางหล้า…

…สมพรจากฟ้า พระทรงประทานปวงข้าชีวิตในหล้ายืนยง…”

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด