TOP

ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวงให้ปังปุริเย่! รับปีวัวทอง 64

เพิ่งก้าวข้ามสู่ปีใหม่วัวทอง 2564 ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ถือเป็นการเริ่มต้นวันแรกของปีด้วยความเป็นสิริมงคลชีวิต ด้วยการสวดมนต์ ทำบุญ ใส่บาตร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้อง รวมถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ เพื่อระลึกถึงสิ่งดีๆ อะราวด์จัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ ตามความเชื่อของคนไทย ให้ได้เดินทางไปสักการะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ปังปังปุริเย่ กันเลย!

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

“ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี”

เริ่มจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นวัดสำคัญของกรุงเทพฯ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 และเป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย-ลาว การไปกราบไหว้พระแก้วมรกต เป็นความศรัทธาและความเชื่อด้วยคติที่ว่า “ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี” นอกจากพระแก้วมรกตแล้ว ภายในยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ต่าง ๆ อันมีสถาปัตยกรรมที่งดงามให้ได้เดินเที่ยวชม

 

🕣เวลาเปิด: สามารถเข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักพระราชวัง โทร. 0 2623 5500 ต่อ 3100 ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ royalgrandpalace.th

📍พิกัด: ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

ศาลหลักเมือง

“ขอพรให้เป็นหลักชัย และมีหน้าที่การงานที่มั่นคง”

เมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ ตามประเพณีของไทยแต่โบราณ ต้องหาฤกษ์หายามอันเป็นมงคลทำพิธีฝัง “เสาหลักเมือง” เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นนิมิตมงคลแก่บ้านเมือง หลังจากนั้น จึงจะดำเนินการสร้างบ้านสร้างเมืองกันต่อไป ซึ่งมีปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ และศาลหลักเมืองที่เราไปกราบไหว้บริเวณเขตพระนครนั้น สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ที่คนทุกสารทิศต่างหลั่งไหลกันไปสักการะบูชา และกราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลกับชีวิตด้วยความเชื่อที่ว่า “ขอพรให้เป็นหลักชัย และให้มีหน้าที่การงานที่มั่นคง”

 

🕣เวลาเปิด: สามารถเข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
📍พิกัด : ศาลหลักเมือง จะอยู่ตรงข้ามระหว่างวัดพระแก้วกับสนามหลวง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Photo: ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร


 

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

“ชีวิตปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ผ่อนเคราะห์กรรมจากหนักให้กลายเป็นเบา”

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร ถือได้ว่าเป็นอีกวัดที่สำคัญของกรุงเทพฯ ด้วยมีพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์เคยมาผนวชอยู่ที่นี่ และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 พระอารามหลวงแห่งนี้ ยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชไทยถึง 4 พระองค์ และมีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ โดยทั่วไป คือ มีพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณ 2 องค์ นั่นคือ “พระพุทธชินสีห์” และ พระสุวรรณเขต หรือ “พระโต” ตามตำราว่าให้ไปสักการะกราบไหว้ “เพื่อขอให้ชีวิตปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ถ้ามีเคราะห์กรรมใดๆ ก็ผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบา”

 

🕣เวลาเปิด: สามารถเข้าสักการะทุกวัน
📍พิกัด: ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Photo: วิกิพีเดีย


 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

“ชีวิตจะรุ่งโรจน์ทุกวันคืน มีแต่ความสดใสดั่งอรุณรุ่ง”

ภาพพระปรางค์วัดอรุณสถาปัตยกรรมขอม ประดับด้วยเปลือกหอย กระเบื้องเคลือบ จานชามเบญจรงค์สีต่างๆ อย่างสวยงาม  มีฉากหน้าเป็นสายน้ำเจ้าพระยา ยามพระอาทิตย์อัศดงงดงามจับใจ จนได้ชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์กสุดโรแมนติก ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้ว  ที่ทำให้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามวัดอรุณเป็นทำเลทอง ในการชมความงดงามของพระปรางค์ตัดกับมิติของท้องฟ้า วัดอรุณราชวราราม หรือนิกเนม “วัดแจ้ง” เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร โดยมีความเชื่อแต่โบราณว่า “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตจะรุ่งโรจน์ทุกวันคืน รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีฤกษ์ชัย ปัดเป่าภัยร้าย และชีวิตมีแต่ความสดใสดั่งอรุณรุ่ง”

 

🕣เวลาเปิด: สามารถเข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.
📍พิกัด: 158 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

Photo: Istock


 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

“สงบสุข รุ่งเรือง กราบไหว้ขอพรก่อนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ”

วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 มีลักษณะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก มีพระประธานงดงาม ‘พระพุทธอังคีรส’ สร้างจำลองจากเหตุการณ์พุทธประวัติ คราวเมื่อพระพุทธองค์ทรงสมาธิหลังกำจัดพญามารไปแล้ว ทรงอยู่ในอิริยาบถนี้กระทั่งตรัสรู้ “พระพุทธอังคีรสจึงเป็นพระที่ให้คุณในด้านของความสงบสุข ความรุ่งเรือง และเป็นพระที่นิยมกราบไหว้ขอพรก่อนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ” นอกจากนี้ ใต้ฐานซุกชีหินอ่อนของพระพุทธอังคีรส ยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, พระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมถึงพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์องค์สำคัญอื่นๆ และยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ปัจจุบันอีกด้วย

 

🕣เเวลาเปิด: สามารถเข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. และ 16.00-18.30 น.

📍พิกัด: 2 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Photo: วิกิพีเดีย


 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

“จิตใจสงบร่มเย็น และมีชีวิตอย่างราบรื่นยั่งยืนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานได้ต่อไป”

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากยูเนสโกอีกด้วย และยังเป็น 1 ใน 9 วัด ที่คนไทยนิยมมาสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลทุกวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ ด้วยความเชื่อว่า “การเริ่มต้นที่ดี คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และยังทำให้จิตใจสงบร่มเย็น และมีชีวิตอย่างราบรื่นยั่งยืนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานได้ต่อไป”

 

🕣เวลาเปิด: สามารถเข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.30 น.

📍พิกัด: ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Photo: วิกิพีเดีย


 

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

“มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป”

วัดสุทัศนเทพวราราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทย และถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเป็นสถานที่สักการะบูชาพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีด้วย เป็นวัดที่โดดเด่นหน้าที่ทำการของกรุงเทพมหานคร และมี เสาชิงช้า อยู่หน้าวัดซึ่งเป็นภาพจำมาช้านาน บนถนนตีทองและถนนบำรุงเมือง ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีความเชื่อว่า “หากไหว้พระวัดสุทัศนฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป” เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาสักการะองค์พระศรีศากยมุนีที่เก่าแก่

 

🕣เวลาเปิด: สามารถเข้าสักการะทุกวัน

📍พิกัด: 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Photo: วิกิพีเดีย


 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

“ชีวิตมีความรุ่งเรือง เสริมดวงให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน” 

วัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระราชทานนามให้ว่า “วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา จุดเด่นของวัดคือ “พระบรมบรรพต” หรือเรียกว่า “ภูเขาทอง” โดยได้เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีสูงประมาณ 77 เมตร ด้านบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ในปัจจุบันผู้คนมากมายต่างนิยมพากันไหว้สักการะที่ภูเขาทอง ด้วยความเชื่อที่ว่า “ชีวิตมีความรุ่งเรือง เสริมดวงให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน” 

 

🕣เวลาเปิด: สามารถเข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 19.00 น.

📍พิกัด: ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

Photo: วิกิพีเดีย


 

วัดระฆังโฆสิตาราม

“คนนิยมชมชอบ มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดทั้งปี เหมือนกับเสียงระฆังที่ดังก้องกังวาลไปทั่ว”

เป็นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อ “วัดระฆังโฆสิตาราม” การกราบไหว้พระที่วัดระฆังนั้น มีความเชื่อกันว่า “จะทำให้มีคนนิยมชมชอบ มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดทั้งปี เหมือนกับเสียงระฆังที่ดังก้องกังวาลไปทั่ว”

 

🕣เวลาเปิดบริการ: เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน

📍พิกัด: ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

Photo: วิกิพีเดีย

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด