TOP

บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ สนามบินสมุย สุโขทัย และ ตราด

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกระดับมาตรการการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก (Exit Screening) ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld Thermoscan) ณ สนามบินที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย, สนามบินสุโขทัย และ สนามบินตราด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสนามบิน ไปพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

โดยแต่ละสนามบินได้ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานคู่ธุรกิจ ตามรายละเอียด ดังนี้

 

สนามบินสมุย

ได้เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เที่ยวบินแรกจนถึงเที่ยวบินสุดท้าย โดยมีจุดคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 7 จุด ได้แก่ จุดอาคารเช็คอินผู้โดยสาร, จุดตรวจผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (สำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน), จุดตรวจผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ (สำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน), บริเวณทางเข้าประตู 3 (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่หวงห้าม), บริเวณทางเข้าประตู 2 (สำหรับพนักงานขนส่งสินค้า (Cargo) หรือพนักงานที่ขับรถปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่หวงห้าม) บริเวณทางเข้าจุดรวมพล (Meeting Point) สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า (Arrival Hall) และผู้โดยสารที่จะเข้าไปติดต่อกับฝ่ายติดตามสัมภาระ (Lost & Found) และบริเวณทางเข้าประตู 7 สำหรับพนักงาน Catering และพนักงานขนส่งอุปกรณ์สำหรับอากาศยาน (GSE)

 

สนามบินสุโขทัย

ได้เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ส่วนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในสนามบินสุโขทัยทุกคน จะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ณ บริเวณจุดลงทะเบียนก่อนเวลาเข้าปฏิบัติงาน

 

สนามบินตราด

ได้เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทางเข้าอาคารเช็คอินอาคารผู้โดยสารขาออก และบริเวณทางเข้าลานกิจกรรมที่เชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้า สำหรับพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในสนามบินตราดทุกคน จะต้องผ่านการคัดกรอง ณ บริเวณจุดลงทะเบียนก่อนเวลาเข้าปฏิบัติงาน

 

ทั้งนี้ หากพบผู้โดยสาร หรือพนักงานมีอุณหภูมิสูง หรือเข้าข่ายเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เจ้าหน้าที่คัดกรองจะประสานกับทางสายการบินฯ และหน่วยงานทางการแพทย์ของสนามบิน เพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา