TOP

ชวนสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวฮักกา ผ่านนิทรรศการและงานศิลปะ ‘ลิ่วตุ๋ย 300’ ใน Bangkok Design Week 2022

Thailand Creative & Design Center (TCDC) ชวนคุณสัมผัสเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ของชาวฮักกา ผ่านนิทรรศการและงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงใน “ลิ่วตุ๋ย 300” (Liudui 300) ซึ่งเป็นเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมชุมชนฮักกา ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ตีนเขาไท่มุ เขตเกาผิง ทางภาคใต้ของไต้หวันกว่า 300 ปี ทั้งยังได้รังสรรค์วัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวฮักกาในประเทศไทย

ภาษาถิ่นของชาวฮักกานั้นถูกใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มคนเชื้อสายจีนในไทย เช่นเดียวกับชาวฮักกาทั่วโลก พวกเขาถ่ายทอดและมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่มรดกทางภาษาและวัฒนธรรม สู่สายตาของคนทั่วโลก รวมถึงเผยแพร่สู่สายตาของคนไทยใน งาน Bangkok Design Week 2022 หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 จัดขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถชมนิทรรศการ “ลิ่วตุ๋ย 300” รวมถึงการนำเสนอสินค้าทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรชาวฮักกา 

เหตุที่ชาวฮักกาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ตีนเขาไท่มุ เนื่องด้วยแสงแดดอุ่นและแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี ทำให้พวกเขาสามารถผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและซอสถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ รวมถึงไวน์ที่หมักบ่มจนได้รสชาติที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว นอกจากนี้ ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกผลไม้ โกโก้ และกาแฟได้อย่างดี จึงมีการรวมตัวเป็นสมาคมฮักกาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย พัฒนาเป็นสินค้าและแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ “เบียร์ไต้หวัน” ซึ่งนำมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

อีกหนึ่งความหมายที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ของนิทรรศการลิ่วตุ๋ย 300 ประกอบด้วยสัญลักษณ์สำคัญ ได้แก่ วิวทิวทัศน์ของเขตเกาผิง ยอดภูเขาไท่มุ ภูมิประเทศอันงดงาม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดผ่านการออกแบบสินค้าต่างๆ อาทิ แก้วกาแฟ กระเป๋า หมวก และเสื้อยืด โดยเฉพาะ “หน้ากากเก้ากลิ่น” ที่มีลวดลายดอกไม้  9 ดอก ที่โด่งดังด้านกลิ่นหอม นั่นคือ หอมหมื่นลี้ หางนกยูง จำปีแขก ดอกแก้ว ยี่หุบ ดอกพีช ดอกพุด หงอนไก่เทศ และดอกเข็ม ซึ่งลวดลายบนหน้ากากกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงโรคระบาดนี้

▶️ นิทรรศการ “ลิ่วตุ๋ย 300” จัดแสดงในงาน Bangkok Design Week 2022 ที่ The Nestel Living in The Gallery

▶️ ตั้งแต่ วันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 19.00 น.

▶️ ติดตามข่าวสาร ได้ที่ >> https://bangkokdesignweek.com/bkkdw2022 

▶️ Instagram: @thenestel, Facebook: The Nestel 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด