TOP

รถแท็กซี่ สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) มอบภารกิจให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดให้บริการฟรีรถแท็กซี่วีลแชร์ หรือรถตู้ติดลิฟต์มากว่า 7 ปีแล้ว เพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการและผู้สูงวัยที่ใช้รถเข็นหรือวีลแชร์ โดยปัจจุบันมีให้บริการจำนวน 30 คัน ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ กทม. เตรียมพร้อมให้บริการทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม ทุกวัยอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้สูงวัยและผู้พิการที่นั่งวีลแชร์สามารถใช้บริการรถตู้ติดลิฟต์นี้ สำหรับเดินทางไปไหนได้อย่างสบายและปลอดภัย เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ อย่างทั่วถึง อีกทั้งปี พ.ศ. 2564 นี้ กทม. ยังมีนโยบายให้บริการในพื้นที่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มคุณค่าของการท่องเที่ยว (Tourist for All) เป็นอีกแนวทางในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ ที่มีความประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถนัดหมายและจองคิวล่วงหน้าก่อนการเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับความสำคัญให้บริการดังต่อไปนี้

▶ ผู้ที่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลเป็นลำดับแรก
▶ ผู้ที่ประสงค์จะไปติดต่อสถานที่ราชการ สมาคม มูลนิธิ
▶ ผู้ที่ประสงค์จะไปที่อื่นๆ นอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก

 

4 ขั้นตอนการให้บริการแท็กซี่วีลแชร์

1.ติดต่อกับศูนย์บริการเพื่อทำการนัดหมายสถานที่และเวลาในการรับ – ส่ง

2.ลงทะเบียนผู้ใช้งานสำหรับการรับบริการครั้งแรก เพื่อความสะดวกในการรับบริการครั้งต่อไป (สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับบริการได้ทันที)

3.แจ้งสถานที่และเวลานัดหมายในการรับบริการ (รถบริการสามารถรองรับผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ได้ 2 ท่าน ผู้ติดตามได้ 2 คน)

4.รถบริการจะไปรับตามสถานที่และเวลาที่นัดหมายตามที่ได้รับแจ้ง (เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการทุกรายทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการนอกเส้นทางตามที่ได้แจ้งไว้)

 

อยู่ใกล้ศูนย์ไหน โทรไปศูนย์ใกล้บ้านได้ทันที!

สามารถติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการนัดหมายสถานที่และเวลาเพื่อรับ – ส่ง
ศูนย์หนองแขม: โทร. 09 0090 0720
ศูนย์รามคำแหง: โทร. 09 0090 0727
ศูนย์พระราม 3: โทร. 09 0090 0729, 0 2294 6524
เวลาติดต่อ: 09.00 – 16.00 น.
เวลารถให้บริการ: 06.00 – 22.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

———————————————————————-

ที่มา: BANGKOK NEWS (กทม.สาร) Issue 275 (2/2564)

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด