TOP

คืบหน้าโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เป้าหมาย 4 ปี เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ

เพราะการก้าวสู่การเป็น “มหานครสีเขียว” เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2565 และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 โดยมีต้นไม้ 1,000,000 ต้น เป็นจุดหมายสำคัญ

 

“ปลูกต้นไม้ล้านต้น”

มีการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการปลูกต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้น ภายในปี 2565-2568 โดยแบ่งเป้าหมายในแต่ละปี ไว้ดังนี้
ปี 2565 จำนวน 171,000 ต้น
ปี 2566 จำนวน 273,000 ต้น
ปี 2567 จำนวน 278,000 ต้น
และปี 2568 จำนวน 278,000 ต้น

 

5 แนวคิดหลักในการปลูกต้นไม้
ในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น

1. ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการศึกษาทิศทางการไหลของมลพิษและฝุ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษ และฝุ่นก่อนเข้าถึงประชาชน

2. ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนหนาแน่น เช่น พื้นที่บริเวณจุดเชื่อมต่อการขนส่ง พื้นที่ทางเท้าที่มีปริมาณการสัญจรของประชาชนหนาแน่น พื้นที่ทางเท้าที่เป็นพื้นที่การค้า เพื่อสร้างร่มเงาในการใช้ชีวิตให้กับประชาชน

3. ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง
กทม. หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและรุกขกรประจำเขต จัดทำแนวทางการปลูกต้นไม้ การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ และให้การปลูกในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง อีกทั้งยังลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดในพืชที่อาจเกิดกับการปลูกต้นไม้ใหญ่เพียงชนิดเดียวอีกด้วย

4. ปลูกให้ชุมชนมีรายได้
กทม. สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้เพื่อสร้างรายได้ โดย กทม. เป็นผู้รับซื้อ

5. ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน
มีการแจกกล้าไม้ให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจปลูกคนละ 3 ต้น เพื่อให้ “คนและต้นไม้เติบโตไปพร้อมกับเมือง” โดยจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ ให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพฯ

 

ความคืบหน้าล่าสุด

ของโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น

จากการเก็บสถิติล่าสุดในไตรมาสแรกของปี 2566 โครงการฯ ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว 266,411 ต้น จากเป้าหมาย 273,000 ต้น แบ่งเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย ตามความเหมาะสมของสภาพแต่ละพื้นที่ โดยการปลูกต้นไม้ในโครงการนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตในพื้นที่ของ กทม. ส่วนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของเอกชน ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามวิธีการดูแลบำรุงรักษาได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตในพื้นที่นั้น ๆ

 

คู่มือการปลูกต้นไม้ล้านต้นฉบับประชาชน

ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นได้มีการจัดทำ “คู่มือการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ฉบับประชาชน” ประกอบไปด้วยรายละเอียดวิธีการปลูก การดูแล บำรุงรักษา รวมถึงการคัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม นอกจากคู่มือปลูกต้นไม้ล้านต้นที่มีการแจกและประชาสัมพันธ์ในสำนักงานเขตทุกแห่งแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร www.pr-bangkok.com และเว็บไซต์สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/environmentbma

 

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับ
โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น

สำหรับภาคเอกชน องค์กร และหน่วยงานอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. ได้ที่เว็บไซต์ https://tree.bangkok.go.th/ สำหรับภาคประชาชนทั่วไป สามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE @BangkokTree โดยหลังจากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมจะสามารถดูประวัติ และบันทึกข้อมูลของต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เชื่อว่า โครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายใน 4 ปีตามกำหนด และระหว่างทางของการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ กทม. ยังมีโครงการใหม่ ๆ ที่รอให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอีกมากมายในอนาคต

________________________________________________

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ Bangkok News (กทม.สาร) 

ที่มา: Bangkok News (กทม.สาร) ฉบับ 287

คลิกอ่านฉบับเต็มของ Bangkok News (กทม.สาร) ฉบับ 287 ได้ ที่นี่

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด