TOP

ล่องคลองสีเขียว ไปกับเรือไฟฟ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงเทพฯ ด้วยการสร้างสวนสาธารณะหลายแห่ง ตามโครงการ GREEN BANGKOK 2030 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และ กทม. ยังได้ริเริ่มนำเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาล่องคลองในกรุงเทพฯ พร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือสายใหม่ “คลองสีเขียว” ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพตามนโยบายเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน “ล้อ ราง เรือ”

 

คลองผดุงกรุงเกษม คลองสีเขียวสายแรกของไทย

“คลองผดุงกรุงเกษม” นับเป็นคลองสายแรกของไทย ที่ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ที่เรียกว่า “คลองสีเขียว” ตลอดเส้นทาง โดยเริ่มเปิดการเดินเรือมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 19.00 น. เดินทางผ่าน 11 ท่าเรือ ประกอบด้วย 1. ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง 2. ท่าเรือหัวลำโพง 3. ท่าเรือนพวงศ์ 4. ท่าเรือยศเส 5. ท่าเรือกระทรวงพลังงาน 6. ท่าเรือแยกหลานหลวง 7. ท่าเรือนครสวรรค์ 8. ท่าเรือราชดำเนินนอก 9. ท่าเรือประชาธิปไตย 10. ท่าเรือเทเวศร์ และ 11. ท่าเรือตลาดเทวราช รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร เรือโดยสารแต่ละลำสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ที่นั่ง รวมผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ 1 คัน ซึ่งปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการฟรี

 

คลองแสนแสบ

(ส่วนต่อขยายท่าเรือวัดศรีบุญเรือง – สำนักงานเขตมีนบุรี)

อีกหนึ่งคลองสีเขียวเพื่อคนกรุงเทพฯ ที่ได้เปิดให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือ “คลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยายท่าเรือวัดศรีบุญเรือง – สำนักงานเขตมีนบุรี)” รวมระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ใช้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมด้วยที่นั่งสำหรับวีลแชร์ 2 จุด และจุดแขวนจักรยาน 2 จุด ให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.30 – 20.30 น. เรือออกทุก 20 – 30 นาที ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. เรือออกทุก 30 นาที โดยเปิดให้บริการฟรี 6 เดือน สำหรับเส้นทางการเดินเรือ จากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง – สำนักงานเขตมีนบุรี จะผ่าน 12 ท่าเรือ ได้แก่ 1. ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง 2. ท่าเรือห้างพาซิโอ 3. ท่าเรือที่กรุงเทพมหานครก่อสร้างใหม่ จำนวน 8 ท่า ได้แก่ ท่าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา, ท่าเรือเสรีไทย 26, ท่าเรือคลองระหัส, ท่าเรือหมู่บ้านร่มไทร, ท่าเรือสุเหร่าแดง, ท่าเรือชุมชนหลอแหลใหญ่, ท่าเรือตลาดมีนบุรี, ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี และ 4. ท่าเรือที่ใช้เปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารบริเวณประตูน้ำบางชัน จำนวน 2 ท่า

 

คลองสีเขียวในอนาคต

นอกจากนี้ กทม. ยังได้วางแผนในอนาคตให้เรือในคลองแสนแสบ และคลองสายอื่น ๆ รวมไปถึงเรือด่วนเจ้าพระยาจะปรับมาใช้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดมลภาวะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ มลภาวะทางเสียงก็จะลดลงไปด้วย จากความตั้งใจจริงของ กทม. ที่ต้องการเห็นคลองทุกสายกลายเป็นคลองสีเขียวทั้งหมด นอกจาก “คลองผดุงกรุงเกษม” และ “คลองแสนแสบ” ที่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังมีคลองที่อยู่ในขั้นตอนศึกษาเพื่อเปลี่ยนมาใช้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ “คลองภาษีเจริญ” ซึ่งเป็นคลองเก่าแก่อีกสายที่จะกลายเป็นคลองต้นแบบของกรุงเทพฯ ในอนาคต เพื่อให้การเดินทางและการท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

———————————————————————

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ BANGKOK NEWS (กทม.สาร)

ที่มา: BANGKOK NEWS (กทม.สาร) ฉบับ 280 (2/2565)

📍 อัปเดตเรื่องราวสำหรับคนกรุงเทพ อ่าน Bangkok News (กทม.สาร) ฉบับ 280 ได้ที่: https://link.bookkurry.com/bkk_news_issue_280

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด