TOP

ชีวิตสมาร์ท สไตล์คนกรุงเทพฯ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2575 หนึ่งสิ่งที่กรุงเทพมหานครเล็งเห็น คือเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างสามารถจัดการผ่านโทรศัพท์มือถือ กทม.จึงได้พัฒนาหลากหลายแอปพลิเคชัน ให้คนกรุงได้ใช้งานอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกมิติในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานนอกสังกัดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่เป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศ และเหล่านี้คือแอปพลิเคชันเด่นที่ทุกคนต้องมี!

 

กทม. Connect (BKK Connect)

ให้ทุกคนได้อัปเดตข่าวสารสำคัญ จากกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการแจ้งข่าวและแจ้งเตือนต่างๆ เช่น บริการเขตเคลื่อนที่นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่, แจ้งน้ำประปาไม่ไหล-ไฟฟ้าดับ-สาธารณภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวบรวมหมายเลขติดต่อสำคัญของหน่วยงานในสังกัด กทม. และเสริมด้วยข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์อย่างสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมที่น่าสนใจ


 

DIGITAL PLANS

 

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ร่วมติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กทม. สามารถเช็คความคืบหน้าของโครงการในเขตพื้นที่อาศัยอยู่ รวมไปถึงโครงการใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร พร้อมเสริมด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น จำนวนประชากร จำนวนพื้นที่สีเขียว สถิติที่น่าสนใจ เป็นต้น


 

BMAQ

พร้อมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการรอคิว ในการติดต่อขอเข้ารับบริการจากสำนักงานเขตของ กทม. โดยผู้ใช้งานสามารถจองคิวออนไลน์ได้ ทั้งงานด้านทะเบียนราษฎร์ และการขออนุญาตต่างๆ ซึ่งสามารถรับคิวล่วงหน้าสูงสุด 10 วัน นอกจากนี้ ยังช่วยค้นหาสถานที่ที่อยู่ใกล้ที่สุด ทั้งสำนักงานเขต ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear Center) และจุดบริการด่วนมหานคร


 

BMA Traffic

เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทาง ในพื้นที่วงแหวนชั้นในของกรุงเทพฯ ด้วยการแสดงภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งข่าวสารและแจ้งเตือนให้ทราบ ว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรหรือไม่ ในเส้นทางที่ใช้งานอยู่ และยังมีระบบสมาชิกให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันร่วมกันแจ้งข่าว และข้อมูลให้กันอีกด้วย


 

ViaBus

คือตัวช่วยสำคัญในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ครอบคลุมทั้งรถ ราง และ เรือ โดยจะช่วยค้นหาเส้นทางการเดินทางและอัปเดตแบบเรียลไทม์ แต่ที่เพิ่มเติมล่าสุดคือ การทดลองให้บริการฟรีสำหรับ BMA FEEDER ที่จะเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่จะเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ซึ่งสามารถเช็คเส้นทางและตำแหน่งรถได้จาก ViaBus


 

AirBkk

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพฯ โดยสามารถเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ทั้งตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอาศัยอยู่ และพื้นที่เขตอื่นๆ และสามารถพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าได้ด้วย


 

Bangkok Health Information

\รวบรวมช่องทางการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของสำนักอนามัย ทั้งสถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกสัตวแพทย์ของสำนักอนามัย ซึ่งมีสายด่วนให้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และมาพร้อมกับข้อมูลสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เช่น ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร และตลาดสดที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น


 

Bangkok Health Assessment

เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คนกรุงเทพฯ สามารถประเมินสุขภาพด้วยตัวเอง ผ่านแบบประเมินต่างๆ และแสดงผลในรูปแบบอินโฟกราฟิก ทำหน้าที่เหมือนสมุดบันทึกด้านสุขภาพ โดยบันทึกประวัติการป่วย และการรักษาพยาบาล เพื่อประโยชน์กับตนเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วยในอนาคต


 

Bangkok Aging

จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมกรุงเทพฯ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยแอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่เป็นบันทึกด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้วย จุดเด่นคือการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น เวลารับประทานยา นัดหมายแพทย์ เป็นต้น พร้อมเสริมด้วยข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ คลิปการออกกำลังกายและสื่อต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพจิตดี


 

We Grow

แอปพลิเคชันที่เกิดจากความร่วมมือของหลายองค์กร เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย เปิดให้ทุกคนที่ปลูกต้นไม้ร่วมกันแชร์ข้อมูล เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ และคลังความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ไฮไลต์ของ We Grow คือผู้ใช้งานสามารถติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้ตลอดเวลา ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้นำแอปพลิเคชันนี้มาประชาสัมพันธ์ และใช้งานในโครงการ Tree/You/Again ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติมาร่วมปลูกต้นไม้ใน 4 สวนสาธารณะสำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งพวกเขาจะสามารถเฝ้าดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่กรุงเทพฯ ได้ ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก


 

SydeKick for ThaiFightCOVID

ผลงานแอปพลิเคชัน จากความร่วมมือของสตาร์ทอัพไทย กับหลากหลายหน่วยงานราชการ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จำเป็นต้องกักตัว และแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงได้เปิดใช้งาน เพื่อติดตามเฝ้าระวังผ่านระบบ Location Tracking ซึ่งในพื้นที่ของ กทม.จะมีคิวอาร์โค้ดศูนย์กลาง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อคอยตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ คนไทย รวมถึงชาวต่างชาติให้ทันโลกยุคดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน เชื่อว่าในอนาคตจะมีแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ มาให้เราได้ใช้งานกันอีกอย่างแน่นอน ด้วยเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของกรุงเทพมหานคร ที่จะก้าวสู่การเป็นหนึ่งในเมืองอัจฉริยะของโลก

 

* * * * * * * * * *

เรื่องโดย : ปริม แสงอรุณ

ที่มา : BKK NEWS issue269 | กรุงเทพมหานคร

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด