TOP

BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะ “คุณ” เอกวรัญญู อัมระปาล โฆษก กทม. ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมงานนิทรรศการเมือง

“นิทรรศการเมือง” ที่รวบรวมผลงานและความคืบหน้าของนโยบายกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั้งด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนที่มาช่วยกันสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ถูกจัดขึ้นอีกครั้งภายใต้งาน “BKK EXPO 2024” ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ โดย กทม. ขอเชิญชวนทุกคนไปร่วมหาคำตอบกันว่า “กรุงเทพฯ…เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง” ในงานนี้

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร มาบอกเล่าถึงการเตรียมพร้อมต้อนรับทุกคน รวมถึงภาพรวมการจัดงาน BKK EXPO 2024 คนกรุงเทพฯ จะเห็นอะไรบ้างจากนิทรรศการเมืองปีนี้

 

“ก่อนเล่าภาพรวม ต้องขออนุญาตกล่าวถึงเป้าหมายของการจัดงาน BKK EXPO 2024 คือเพื่อต้องการบอกเล่าให้ประชาชนทราบว่า กทม. พัฒนาเมืองอย่างไรไปแล้วบ้าง เพราะกรุงเทพฯ ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่ง มีสมาชิกในบ้านที่ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีเวลาของตัวเอง แต่อย่างน้อยต้องมีวันหนึ่งที่เรามานั่งคุยกันว่า บ้านเรามีกิจกรรมอะไร และมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้าง”

นอกจากนี้ BKK EXPO 2024 เป็นอีกงานสำคัญที่ กทม. ถือโอกาสขอบคุณภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเมืองด้วยเช่นกัน “การพัฒนากรุงเทพฯ มีภาคีเครือข่ายร่วมทำงานกับ กทม. มากมาย งานนี้จึงเป็นเหมือนการขอบคุณทุกคน ที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มที่จะได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ให้บ้านเมืองของเรา เพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นไปอีก”

 

ด้านการต่อยอดจากงาน BMA EXPO 2023 มาสู่ BKK EXPO 2024 นั้น กทม. นำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนทั้งด้านบวกและด้านลบมาปรับปรุงแก้ไขในงานนิทรรศการเมืองครั้งใหม่ในปีนี้

“ปีที่แล้ว กทม. จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้งบประมาณจำกัด ความสำเร็จโดยรวมอาจไม่สมบูรณ์แบบ เช่น ทางเข้ามีหลายทาง เนื่องจากเราไม่ได้กำหนดให้เข้าออกงานได้ทางเดียว จึงทำให้ตกหล่นในการรวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานในปีที่แล้ว และอีกจุดที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องอากาศร้อน แต่ที่ประทับใจทุกคนที่เข้ามาร่วมงานคือ “แบบจำลองเมือง” ที่จัดแสดงในงาน กลายเป็น Super Highlight ไปเลย มีทำคลิป ทำข่าว แชร์ต่อ ๆ กันไปด้วยความชื่นชอบ”

 

“สำหรับรูปแบบงานจะแตกต่างจากปีที่แล้ว ที่นำเสนอด้วยการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ 9 ด้าน 9 ดี ปรับปรุงอะไรไปแล้วบ้าง แต่ปีนี้ กทม. นำเสนอผ่านแนวคิด 5 เมืองหลัก ได้แก่ เมืองแห่งการเดินทาง เมืองแห่งความปลอดภัย เมืองแห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ เมืองแห่งเศรษฐกิจและโอกาส และเมืองแห่งความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม) ซึ่งผมเชื่อว่าเมืองใดเมืองหนึ่งสามารถตอบโจทย์ของประชาชนที่ต้องการเห็นผลงานของ กทม. ได้ เช่น เมืองแห่งการสร้างสรรค์และเรียนรู้ กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงคนทำงานด้านศิลปะก็จะเห็นผลงานด้านนี้ หรือเมืองแห่งความยั่งยืน กลุ่มที่มีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็น่าจะถูกใจผลงานที่ผ่านมา เช่น สวน 15 นาที การแยกขยะ ไม่เทรวม ฯลฯ”

การจัดงาน BKK EXPO 2024 นำเสนอด้วยแนวคิด 5 เมืองหลักนั้น กทม. ได้มอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครแต่ละท่านรับผิดชอบดูแลในแต่ละเมืองดังกล่าว พร้อมกับเมืองส่วนกลางกับเมืองย่อยอีกหนึ่งเมือง ที่ กทม. วางรูปแบบไว้ “สำหรับผมแล้ว ครั้งนี้คือความท้าทายใหม่ของพวกเราชาว กทม. ทุกคน ซึ่งหลังจากมอบนโยบายนี้ออกไป ท่านรองปลัดฯ ทุกท่านลุยทำงานกันแล้วครับ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบเมืองที่ตัวเองรับผิดชอบและวางแผนการจัดงานร่วมกัน เพราะทุกท่านต้องการนำเสนอผลงานของ กทม. ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนกรุงเทพฯ ดังนั้น เชื่อมั่นเลยครับว่า BKK EXPO 2024 ยอดเยี่ยมกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน”

 

ระยะเวลาการจัดงาน BKK EXPO 2024 แบ่งเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นลักษณะงานเสวนา ส่วนครั้งที่สองที่ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุด กทม. กำหนดจัดขึ้นปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งมีทั้งกิจกรรม เสวนา และอื่น ๆ ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ส่วนครั้งสุดท้ายจะเป็นช่วงปลายปีที่จัดในรูปแบบงานเสวนาอีกครั้ง นอกจากนี้ โฆษกของกรุงเทพมหานครมีความคาดหวังและตั้งเป้าถึง BKK EXPO ในครั้งต่อไปอีกด้วยว่า อยากให้ขยายวงกว้างสู่ระดับนานาชาติที่นานาประเทศเข้าร่วม นั่นหมายถึงการสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากลให้กับกรุงเทพฯ และ กทม.

“สำหรับการเตรียมพร้อมจัดงาน BKK EXPO 2024 กทม. เตรียมวางแผนการทำงานและประชาสัมพันธ์มาล่วงหน้าพอสมควร งานครั้งนี้หากให้พูดว่า “สมบูรณ์แบบ” คงพูดไม่ได้ขนาดนั้น แต่มั่นใจว่าดีกว่าเดิมแน่นอน ที่ผ่านมาประชาชนน่าจะได้เห็นการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายของ กทม. หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้งของ กทม. เองและที่เป็นพาร์ตเนอร์ของเรา”  

 

ถ้าคุณคือประชาชนคนหนึ่งที่ช่วยดูแลเมืองคนละไม้คนละมือ รายงานปัญหาผ่าน Traffy Fondue แยกขยะในครัวเรือน ไม่กีดขวางทางเท้า ช่วยกันรักษาความสะอาดให้เมือง ฯลฯ หรือคุณเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาเมืองผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ

 

📢 เตรียมตัวมาร่วมงาน “BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ” ในวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-21.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ เป็นอีกงานสำคัญที่ทำให้เห็นว่า “กรุงเทพฯ น่าอยู่สำหรับทุกคน”

 

__________________________________

เรื่องโดย: กองบรรณาธิการ Bangkok news

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ กทม.สาร ฉบับที่ 291

ได้ที่ https://links.bookkurry.com/bkk_news_issue_291

 

หรือสแกน QR CODE เพื่ออ่าน

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด