TOP

4 บริการสุขภาพ วิถี New Normal โรงพยาบาลสังกัด กทม.

กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดแนวทางบริการสุขภาพวิถีใหม่ในมาตรฐานรักษาพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มุ่งลดความแออัดในโรงพยาบาล ประหยัดเวลาลดเสี่ยง ลดโรค

โดยนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีมาตรฐานการรักษา เทียบเท่าการไปโรงพยาบาล ด้วย 4 บริการสุขภาพวิถีใหม่ จากสำนักการแพทย์ กทม.

 

-1-

BFC โทรนัดล่วงหน้าได้พบแพทย์ใน 60 นาที

สำนักการแพทย์ มีแนวทางบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วของ BFC (Bangkok Fast & Clear) ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ด้านการแพทย์ โดยคนไข้สามารถโทรนัดหมายล่วงหน้า ให้โรงพยาบาลจัดเวลาพบแพทย์ตามวันและเวลานัด โดยใช้เวลารอพบแพทย์ภายใน 60 นาที ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

-2-

บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab)

บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ ที่ช่วยลดเวลาลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย และความไม่สะดวกในการเดินทาง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง เน้นให้บริการกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง โดยขั้นตอนการเจาะเลือด นักเทคนิคการแพทย์ จะนัดรับข้อมูลผู้ป่วย แผนที่บ้านพร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ ซึ่งเมื่อประสานงานและเดินทางไปเจาะเลือด หรือเก็บสิ่งส่งตรวจถึงบ้าน แล้วนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

 

-3-

พบแพทย์ผ่าน Telemedicine

บริการตรวจรักษาโรคออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MorBMA (หมอ กทม.) ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกทม. ได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวตรวจรักษาและติดตามอาการผู้ป่วยจากที่บ้าน แพทย์จะติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัย ซักถามอาการป่วย และสั่งจ่ายยาผ่านระบบ Video Call โดยเลือกผู้ป่วยที่อาการคงที่ เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง คือ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง, กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, กลุ่มโรคจิตเวช, โรคผิวหนัง และวัณโรค สำหรับ Telemedicine ผ่าน Video Call แค่มีโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ สามารถสแกน QR Code: หมอ กทม. หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MorBMA หมอ กทม.

 

-4-

รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับยาเป็นประจำ ยังมีทางเลือกใหม่ในการรับยา เพียงสมัครเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ “พบแพทย์” จะประเมินการรับยา เลือกร้านยาร่วมโครงการ กรอกแบบฟอร์ม รับใบนัดรับยา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับยา ณ ร้านยาใกล้บ้าน

 

นอกจากนี้ กทม. ยังประสานความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการด้านสุขภาพแบบ New Normal ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยงานบริการสังกัด กทม. บูรณาการ 3 บริการสุขภาพวิถีใหม่ป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน, พบแพทย์ผ่านบริการ Telemedicine แล้วไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

 

เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งพัฒนารูปแบบบริการในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความลำบากในการเดินทาง ลดการมารอพบแพทย์ในโรงพยาบาล เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อีกทางหนึ่ง ด้วยบริการสุขภาพวิถีใหม่นี้ จะลดความแออัด ลดการชุมนุมในโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย ปลอดโรค ตามมาตรฐานโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ วิถีใหม่ เป็นมหานครปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 แน่นอน

 

โครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลกลาง ทางเลือกใหม่ในการรับยา โดยไม่ต้องไปไกล ไม่ต้องรอนาน สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย ใน 4 กลุ่มโรค 1.) เบาหวาน 2.) ความดัน 3.) หอบหืด 4.) ต่อมลูกหมากโต

 

ขั้นตอนการรับยา ณ ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ
1. พบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อประเมินการรับยาที่ร้านยา
2. เลือกร้านยาที่ต้องการรับยา พร้อมกรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอม
3. รับเอกสารและใบนัด สำหรับรับยาที่ร้านยา ที่ห้องยาผู้ป่วยนอก
4. รับยาตามร้านยาที่เลือกไว้ตามนัด โดยแสดงบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับยา

 

——————————————————————

ที่มา: Bangkok News (กทม.สาร) Issue 277 (4/2564)

เรื่องโดย: จารุวรรณ ทิมินกุล

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด