TOP

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ เปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ โดยห้องรับรองผู้โดยสารนี้ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (ใกล้ประตูทางออกหมายเลข 4) ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30 น. – 22.00 น. ทุกวัน

ห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่นี้มีพื้นที่รวม 134 ตารางเมตร แบ่งเป็น ห้องรับรองชั้นประหยัด (Boutique Lounge) สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ที่นั่ง และ ห้องรับรองชั้นธุรกิจ (Blue Ribbon Club Lounge) ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 20 ที่นั่ง โดยมีให้บริการของว่าง เครื่องดื่ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

ผู้โดยสารสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร.1771 ตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าบริการครั้งละ 3 บาทบนโทรศัพท์พื้นฐาน)

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด