TOP

“สดุดีพระแม่ไทย” และ “แม่แห่งแผ่นดิน” บทเพลงในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคมนี้

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำบทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” เทิดพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยร่วมขับร้อง

ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ภาพรวมของการจัดงานในส่วนกลาง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ เวทีท้องสนามหลวง ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสด เพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ กล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้นำเสนอบทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในปีนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
สำหรับบทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ดำเนินการผลิตโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยบทเพลงดังกล่าวนี้ ประพันธ์คำร้องโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร ผู้ประพันธ์บทเพลงที่มีชื่อเสียง อาทิ พระราชินีในดวงใจ และ พลังอาเซียน เป็นต้น และประพันธ์ทำนองโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปี ๒๕๖๐
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน ห้างสรรพสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งมวลชน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เผยแพร่บทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ควบคู่กับบทเพลง “แม่แห่งแผ่นดิน” ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี ตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ และขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมขับร้องบทเพลงในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันทั่วประเทศ

เนื้อร้อง บทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย”

ทำนอง: วิรัช อยู่ถาวร
คำร้อง: ชัยวัตน์ วงศ์เกียรติขจร

โลกสดุดีพระปรีชาชาญ
ราษฎร์สุขสราญเพราะพระบารมี
สิริกิติ์เกริกฟ้าสุดแดนแผ่นดินนี้
พระพันปีหลวงมิ่งขวัญไทย

ใต้ฝ่าละอองฯ ผองไทยบูชา
ใต้ร่มบุญญาพร้อมเพรียงภูมิใจ
จุดเทียนแซ่ซ้องส่องเมืองสว่างไสว
ไทยเทิดไท้ถวายพระพร

ศูนย์รวมใจปวงประชา ศิลปาชีพอมร พสกนิกรภักดี
พระเมตตาเติมใจ คุ้มครองไทยสุขศรี
สดุดีพระแม่ไทย ทรงพระเจริญ

สามารถดาวน์โหลดบทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ได้ที่
www.prd.go.th และ http://phralan.in.th/coronation/downloaddetail.php?id=799

เนื้อร้อง บทเพลง “แม่แห่งแผ่นดิน”

ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
ข้าวขอบลาน ยังอาจหาญ เลี้ยงแผ่นดิน
ป่าพงไพร แอ่งน้ำใส ใช้อาบกิน
ดุจนิยาม แหล่งทรัพย์สิน แผ่นดินทองคือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
แม่แห่งแผ่นดิน ท่านหวงไว้ ให้ไทยผอง
ทั่วคุ้งน้ำเป็นปูเป็นปลา ข้าวในนาเป็นเงินเป็นทอง
สมจิตปอง ครองชีวัน กันสืบไปฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ตราบชีวิน เทิดทูนแม่ฟ้ายิ่งใหญ่
ป่าดินน้ำ งดงามอยู่คู่แดนไทย
ศิลปาชีพให้ ไทยสุขสร่างทุกข์ร่มเย็นพระบุญญา มหา ราชินีนาถ
สนองจอมราช สง่า งามพระบำเพ็ญ
เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ
สำหรับบทเพลง “แม่แห่งแผ่นดิน”
ผู้ร่วมประพันธ์เนื้อร้อง ได้แก่
๑. นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี หรือที่เรารู้จักกันดีในนามสุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์ ศิลปินแห่งชาติ
๓. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต และ
๔. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ
ผู้ร่วมประพันธ์ทำนอง ได้แก่
๑. เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ
๒. นายวิชัย อึ้งอัมพร
๓. นายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน และ
๔. นายวิรัช อยู่ถาวร
ขับร้องโดย ศิลปินแห่งชาติ ๔ ท่าน คือ
๑. นางสวลี ผกาพันธุ์
๒. นายชรินทร์ นันทนาคร
๓. นางจินตนา สุขสถิตย์
๔. เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง และ
๕. นักร้องประสานเสียงจาก ๓ เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์และวงดุริยางค์ทหารเรือ

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด