TOP

‘หอการค้าอเมริกา’ มอบรางวัล ‘มูลนิธิซิตี้’ ในฐานะองค์กรดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องกว่า 10 ปี

ธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่เพียงเป็นสถาบันการเงินที่มีผู้ให้การยอมรับ และมีชื่อเสียงระดับโลกเท่านั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ซิตี้ ประเทศไทย ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปเงินบริจาคของ มูลนิธิซิตี้ ในการสร้างเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ, การเข้าถึงข้อมูล และผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงชุมชนต่างๆ

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและมูลนิธิซิตี้

มูลนิธิซิตี้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก โดยพิจารณาให้งบสนับสนุน ทางด้านการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทางการเงิน การพัฒนาอาขีพแก่เยาวชน และการเสริมศักยภาพให้แก่เมืองต่างๆ ‘มูลนิธิซิตี้’ ยึดหลักการในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่มากกว่าเพียงการบริจาคเงิน ด้วยการอาศัยความเชี่ยวชาญของซิตี้ และพนักงานของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของมูลนิธิฯ ตลอดจนผลักดันให้เกิดประเด็นความคิดใหม่ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย

ซิตี้ ประเทศไทย ยังจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมสังคมด้วยการระดมทุนแด่องค์กรการกุศลต่างๆ โดยเฉพาะในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ พนักงานของซิตี้ ประเทศไทยเอง ก็กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในงานกิจกรรมชุมชนประจำปี Global Community Day

กิจกรรมเพื่อสังคม ของซิตี้ ประเทศไทย ประกอบด้วย โครงการคนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน, โครงการผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้, โครงการธนาคารนักเรียน, โครงการซิตี้-พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน, โครงการครูไทย พอเพียง และโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและค่ายพัฒนาเยาวชน

 

กิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทย

 

Citi Thailand Citizenship Program วันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนมูลนิธิซิตี้ และทีมงาน รับมอบรางวัลจากหอการค้าอเมริกา ในงาน AMCHAM CSR Excellence Recognition Award Thanksgiving Dinner ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกันอีกด้วย

 

 

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา