TOP

เริ่ม! 28 มี.ค. 63 ลงทะเบียนเว็บไซด์ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ใครบ้างที่มีคุณสมบัติ เช็คด่วน!

จากที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเยียวยาให้ประชาชน สืบเนื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยี่ยวยาจากผลกระทบดังกล่าว เพื่อรับการเยียวยา 5,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 

 

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

 

เริ่มลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนวันแรก เริ่ม 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป
 • ผ่านเว็บไซด์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
 • เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติของผู้ได้รับการเยียวยา

 • สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ (เป็นลูกจ้าง หรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิด อาทิ ผับ/บาร์. ร้านทำผม, นวด, สปา, ขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิด)
 • ธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น วินมอร์เตอร์ไซด์, แท็กซี่, ธุรกิจท่องเที่ยว, ไกด์, มัคคุเทศก์
 • อยู่ในประกันสังคม มาตรา 39 (อดีตลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน)
 • อยู่ในประกันสังคม มาตรา 40 (อาชีพอิสระที่ส่งประกันสังคมเอง แรงงานนอกระบบ คนที่ไม่มีนายจ้าง เป็นนายตัวเอง)
 • ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 (เฉพาะในกรณีลูกจ้างในสถานประกอบการ/พนักงานเอกชน ที่ยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ที่ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงาน ก็สามารถรับเงิน 5,000 บาท ได้เช่นกัน)
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีข้อมูลสถานประกอบการ
 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีอาชีพที่ได้รับผลกระทบ
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

 

คุณสมบัติของผู้ไม่ได้รับการเยียวยา

 • มีสถานะนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันลงทะเบียน
 • เป็นข้าราชการ อาชีพเกษตรกรรม หรือไม่ทำงาน
 • อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

 

หลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

 

วิธีรับเงิน

 • พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

 

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ โทร. 0 22739020 ต่อ 3558 
 • สอบถามวิธีการลงทะเบียน สถานะการโอนเงิน โทร. 0 2111 1144

 

ช่องทางสื่อสารประกันสังคม

 

ที่มา : เว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th

และ เว็บไซด์ www.จะไม่ทิ้งกัน.com

AROUND Magazine นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยมุมมองใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสำหรับคนเมือง เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ศิวิไลซ์ให้รื่นรมย์และสนุกกับการตามติดเทรนด์ สุดทันสมัยอยู่ตลอดเวลา