TOP

เช็คเลย! ก่อนเดินทาง 35 จังหวัด ที่ต้องกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ในช่วงโควิดระบาดระลอก 3

ช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีนี้ ที่คนไทยเตรียมตัวผ่อนคลายกับฤดูกาลอันร้อนระอุ และความเครียดจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 แต่กลับพลิกผันที่รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการกลับมาระบาดระลอก 3 ของเชื้อไวรัสตัวร้ายนี้อีกครั้งในสายพันธ์ุที่ต่างออกไป การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสำคัญ ที่มีผู้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) รายงานล่าสุด ณ วันที่ 11 เมษายน 2564 เรื่องจังหวัดที่มีคำสั่ง ประกาศ ให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ (พื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนครปฐม) ต้องกักตัวและเฝ้าระวังอาการ ก่อนเดินทางเข้าสู่ 35 จังหวัด ดังต่อไปนี้

  • ภาคเหนือ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, เชียงใหม่, ตาก, น่าน, พะเยา, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำพูน, อุทัยธานี, นครสวรรค์ และอุตรดิตถ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, นครพนม, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, เลย, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี และนครราชสีมา
  • ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี
  • ภาคใต้ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พังงา สงขลา สตูล

ทั้งนี้ การกักกันตัวเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่เว็บไซต์: ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เมื่อคลิกเข้าไปยังรายชื่อของแต่ละจังหวัด จะได้เห็นรายะเอียดต่างๆ ของจังหวัดนั้นๆ ดังนี้ 1.ประกาศจังหวัด 2.มาตราการการเข้าออกจังหวัด 3.ข้อมูลสถานการณ์ 4.ช่องทางติดต่อ 5.ข่าวการดำเนินการของจังหวัด

 

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด