TOP

ศบค. ยกระดับความเข้มของพื้นที่เฝ้าระวังโควิด-19 ออกเป็น 3 ระดับทั่วประเทศ!

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลง 29 เมษายน 2564 ยกระดับพื้นที่ป้องกันสถานการณ์โควิด 19 ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 26 จังหวัด ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวลา 00.01 น .ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 14 วัน หรือ วันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

 

พื้นที่สีแดงเข้ม

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จำนวน 6 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ชลบุรี, ปทุมธานี, เชียงใหม่, และสมุทรปราการ

 

มาตรการยกระดับ

 1. ห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน
 2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
 3. สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดบริการ ส่วนสนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น. และจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม
 4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกให้งดการใช้บริการ
 5. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ ซึ่งปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ ในเวลา 04.00 น.
 6. งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

-||-

 

พื้นที่สีแดง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

จำนวน 45 จังหวัด

ได้แก่ กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตาก, ตรัง, นครปฐม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์, นราธิวาส, น่าน, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, พัทลุง, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ภูเก็ต, มหาสารคาม, ยะลา, ร้อยเอ็ด, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำปาง, ลำพูน, ศรีสะเกษ, สระแก้ว, สงขลา, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, อ่างทอง, อุดรธานี, อุบลราชธานี

 

มาตรการยกระดับ

 1. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกัน มากกว่า 50 คน
 2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น จนถึงเวลา 23.00 น.
 3. การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
 4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ให้งดการใช้บริการ
 5. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ ในเวลา 04.00 น.
 6. สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม
 7. การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็น และเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ และกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และแนวทางปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.ศบค.กำหนด

-||-

 

พื้นที่สีส้ม

พื้นที่ควบคุม

จำนวน 26 จังหวัด

ได้แก่ กระบี่, กาฬสินธุ์, ชัยนาท, ชุมพร, ตราด, นครนายก, นครพนม, หนองคาย, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, พังงา, พะเยา, แพร่, มุกดาหาร, แม่ฮ่องสอน, ยโสธร, เลย, สกลนคร, สตูล, สมุทรสงคราม, สิงห์บุรี, สุรินทร์, หนองบัวลำภู, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, อำนาจเจริญ

 

มาตรการยกระดับ

 1. ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม มากกว่า 50 คน
 2. จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริโภคในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น.
 3. ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
 4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก งดให้บริการ
 5. การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็น และเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ ศปก.ศบค.กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ และกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และแนวทางปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.ศบค.กำหนด

-||-

 

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

สำหรับทั่วทุกพื้นที่/จังหวัด

 1. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ไม่กระทำตามมาตรการดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะว่ากล่าวตักเตือน และสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการให้ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ก็ได้
 2. .งดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรือ งานรื่นเริง ยกเว้นการจัดตามพิธีตามประเพณีนิยม
 3. ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน
 4. ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือ ทำกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด