TOP

4 พ.ค. นี้! วันฉัตรมงคล กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 60 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง 60 ด่าน ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน, ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน และ ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน ภายในวันสำคัญฉัตรมงคล อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 กทพ. ยังรณรงค์ให้ผู้ใช้ทางพิเศษ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค มาใช้บัตร Easy Pass รวมถึงใช้บริการเติมเงินในบัตร Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543 นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “EXAT Portal” การใช้บัตร Easy Pass เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ พร้อมรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และสามารถใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic รวมถึงสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด