TOP

‘โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท’ ระดมทุนผ่านแคมเปญ GoGetFunding ส่งเสริมเยาวชนไทยสู่การแข่งขันโอเชียนแมนระดับอาเซียน

เพราะทางโรงแรมโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสฝึกฝนการว่ายน้ำ! เมื่อปี 2562 โอเชียนแมน ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันโอเชียนแมนระดับโลก ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกที่หาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ มีนักว่ายน้ำจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันในระยะทางต่าง ๆ กว่า 500 คน แต่ไม่มีเด็ก ๆ จากพื้นที่ใกล้เคียงหาดคลองม่วงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเงินและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการว่ายน้ำ และทางโรงแรมฯ เล็งเห็นปัญหาและต้องการแก้ไขเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้ได้รับโอกาส

ต้นปี 2563 โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ได้จัด แคมเปญ GoGetFunding ระดมเงินทุนสำหรับการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน นักเรียนจากโรงเรียนคลองม่วงจำนวน 20 คน เริ่มฝึกว่ายน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชี่ยวชาญในการว่ายน้ำในทะเล โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับเด็ก ระยะทาง 1 กิโลเมตร และมีนักเรียนจำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขันโอเชียนแมนระยะทาง 1 กิโลเมตร จนคว้าความสำเร็จมาครอง นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี เนื่องจากเมื่อตอนต้นปี นักเรียนเหล่านี้ยังไม่สามารถว่ายน้ำในทะเลได้!

 

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ได้ระดมเงินได้จำนวน 40,000 บาท ผ่านแคมเปญ GoGetFunding เพื่อเป็นเงินทุนให้กับทีมนักว่ายน้ำทีมที่สอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กิจกรรมโอเชียนแมน ในปี 2564 จึงต้องยกเลิกและเลื่อนการจัดกิจกรรมไปในปี 2565 

 

เดือนพฤษภาคม 2565 เริ่มการจัดตั้งทีมโอเชียนแมน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ทีมนักว่ายน้ำเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอเชียนแมนระดับอาเซียน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 และจัดแคมเปญระดมเงินทุนครั้งใหม่สำหรับกิจกรรมนี้ 

 

ปี 2566 และปีต่อ ๆ ไป ทางโรงแรมขอเชิญชวนคุณร่วมสนับสนุนโครงการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมและฝึกฝนการว่ายน้ำของนักเรียนดำเนินต่อไปได้ ด้วยการขอการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 5,000 บาท สำหรับเด็กนักเรียน 1 คน (ประมาณ USD 140) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น แว่นสำหรับว่ายน้ำ, ชุดว่ายน้ำ, เสื้อชูชีพ, อาหารว่าง, รถรับส่ง และเสื้อยืดของทีม โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ พร้อมทั้งประสานงานกับโรงเรียน ผู้ปกครองของเด็ก และครูผู้ฝึกสอน รวมทั้งรับผิดชอบการจัดหาเงินทุน

 

📍 สามารถสนับสนุนโครงการนี้ได้ ผ่านเว็บไซต์: https://gogetfunding.com/junior-klong-muang-ocean-team/ 

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด