TOP

ขอบคุณโควิด-19 คืนธรรมชาติกลับมาอีกครั้ง รำลึก 15 ค่ำ เดือน 6 “วันต้นไม้แห่งชาติ”

หลังจากมาตรการกักตัว ในภาวะโควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมหลายอย่างต้องหยุดชะงักลง แต่กลับส่งผลด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่กำลังฟื้นตัว สัญญาณบางอย่างเตือนให้เราทุกคนรับรู้ว่า โลกใบนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้น หากกิจกรรมของมนุษย์ไม่คุกคามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจนเกินสมดุล

 

ในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสำคัญของชาติ ที่เกี่ยวกับองค์พระศาสดาของเหล่าชาวพุทธ ซึ่งตรงกับ “วันวิสาขบูชา” วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง “ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน” แล้ว ยังมีอีกความสำคัญสำหรับชาวไทย นั่นคือเป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ” วันที่รณรงค์ให้เราคนไทยได้ตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รักต้นไม้ทุกต้น ร่วมตระหนัก ฟื้นฟู ไม่ตัดไม้ ไม่ทำลาย ไม่เผาป่า ปลูกฝังให้เราหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ และลูกหลานต่อไปในอนาคต

เพราะปัจจุบันป่าไม้ที่ลดลงอย่างมีนัยยะ ส่งผลกระทบต่อสัตว์ สิ่งแวดล้อมไม่พอ ยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์โลกอย่างเราๆ เข้าให้ด้วย ภัยพิบัติ และปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก และปัญหาฝุ่น PM 2.5 คงไม่ต้องอธิบายแล้วว่า “ป่าไม้” มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างเป็นห่วงโซ่ธรรมชาติมากแค่ไหน ทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ แหล่งอาหาร ช่วยดูดซับมลพิษ และปล่อยอ๊อกซิเจนที่จำเป็นต่อชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์โลก

 

“เราต่างคงเคยได้ยินปัญหา Climate Change หรือ “สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง” คาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศ มีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และตัวที่ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุด ก็คือ “ต้นไม้” ในขณะต้นไม้สังเคราะห์แสงสร้างอาหาร จะดึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงมา และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ให้อยู่ในรูปของเนื้อไม้ เซลลูโลส และในส่วนต่างๆ ถ้าเราทำยังไงก็ได้ให้คาร์บอนไดออกไซด์ ที่อยู่ในอากาศดึงลงมาสู่พื้นดิน และสะสมเอาไว้ จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลดลง โอกาสที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ก็จะลดลงตามด้วย นี่คือบทบาทสำคัญของต้นไม้ ดังนั้นการปลูกป่าช่วยโลกร้อนได้แน่นอนถึง 25% ง่ายที่สุดคือ เริ่มต้นจากการปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านเราก่อน เลือกไม้ที่เป็นทรงพุ่ม แตกใบเยอะๆ จะช่วยในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี” ผศ. ดร. จิตรตรา เพียภูเขียว จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว


ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาด เราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการหาต้นไม้มาปลูก จัดแต่งสวนให้สวยงาม เป็นอีกกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่ายๆ แถมนอกจากจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ประโยชน์ของต้นไม้ยังทำให้บรรยากาศโดยรวมสวยงามสบายตาสบายใจ ทำให้เราได้เห็นอีกมิติที่สะท้อนความจริงที่ว่า “ถ้าไม่มีต้นไม้ ไม่มีป่า ก็คงไม่มีเรา”

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด