TOP

‘สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส’ ให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางจากภูเก็ต – สิงคโปร์ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว โดยไม่ต้องกักตัว เริ่ม 27 มี.ค. นี้!

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ให้บริการเที่ยวบินช่องทางการเดินทางของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว (Vaccinated Travel Lane หรือ VTL) จากภูเก็ตไปยังสิงคโปร์ ภายใต้แผน VTL ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้วที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว 

ปัจจุบันสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ให้บริการเป็นจำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน (14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) จากภูเก็ตไปยังสิงคโปร์ โดยทั้งหมด 14 เที่ยวบินจะถูกกำหนดให้เป็นเที่ยวบิน VTL จำนวนเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2565 และในเดือนเมษายน 2565 เพิ่มเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน (28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) ซึ่งทั้งหมดจะเป็นเที่ยวบิน VTL

 

การเพิ่มเติมของเที่ยวบิน VTL ระหว่างภูเก็ตและสิงคโปร์ เป็นการเติมเต็มให้สมบูรณ์ในการให้บริการ VTL ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ที่มีอยู่ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และสิงคโปร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สิงคโปร์ แอร์ไลน์สได้ให้บริการ 5 เที่ยวบินต่อวัน (35 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) จากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ ซึ่ง 3 เที่ยวบินต่อวันเป็นเที่ยวบิน VTL

 

ประสบการณ์ที่ได้รับการยกระดับบนเครื่องบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการของมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับความคิดริเริ่มสร้างสรรด้านดิจิทัลเข้าสู่การเดินทางแบบครบวงจร เพื่อให้ความมั่นใจที่มีมากขึ้น และส่งเสริมประสบการณ์การเดินทางอย่างราบรื่นในช่วงเวลาเหล่านี้ โดยมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสายการบิน ยังคงได้รับการยอมรับโดยหลากหลายรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น การจัดอันดับ 5 ดาวด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยโดย Skytrax และระดับไดมอนด์ในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพโดย APEX SimpliFlying รวมทั้งการบริการและผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินที่ได้รับรางวัล จึงช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้โดยสารยังคงสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ระดับโลก บนเครื่องบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

 

การจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส มอบข้อเสนอการจองตั๋วโดยสารใหม่ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับตั๋วโดยสารทั้งหมดที่ออกจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ไม่จำกัดโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้ถึงวันที่หรือก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้ง หลังวันที่ 31 มีนาคม 2565 จะช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการเดินทางของพวกเขาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

 

ตารางเที่ยวบินระหว่างภูเก็ต และสิงคโปร์

🛫 เที่ยวบินจากภูเก็ตไปสิงคโปร์ (วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2565)

เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ725 (VTL) ทุกวัน 10:15 น. 13:05 น. โบอิ้ง B737-8
SQ727 (VTL) ทุกวัน 11:40 น. 14:40 น. โบอิ้ง B737-8
SQ735 (VTL) ทุกวัน 17:50 น. 20:40 น. โบอิ้ง B737-8

🛫 เที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปภูเก็ต (วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2565)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ726 ทุกวัน 08:30 น. 09:35 น. โบอิ้ง B737-8
SQ728 ทุกวัน 10:00 น. 10:55 น. โบอิ้ง B737-8
SQ736 ทุกวัน 16:20 น. 17:10 น. โบอิ้ง B737-8

🛫 เที่ยวบินจากภูเก็ตไปสิงคโปร์ (วันที่ 1 – 13 เมษายน 2565)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ723 (VTL) ทุกวัน 08:30 น. 11:30 น. โบอิ้ง B737-8
SQ725 (VTL) ทุกวัน 10:15 น. 13:05 น. โบอิ้ง B737-8
SQ727 (VTL) ทุกวัน 11:40 น. 14:40 น. โบอิ้ง B737-8
SQ735 (VTL) ทกุ วัน 17:50 น. 20:40 น. โบอิ้ง B737-8

🛫 เที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปภูเก็ต (วันที่ 1 – 13 เมษายน 2565)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ724 ทุกวัน 06:55 น. 07:45 น. โบอิ้ง B737-8
SQ726 ทุกวัน 08:30 น. 09:35 น. โบอิ้ง B737-8
SQ728 ทุกวัน 10:00 น. 10:55 น. โบอิ้ง B737-8
SQ736 ทุกวัน 16:20 น. 17:10 น. โบอิ้ง B737-8

🛫 เที่ยวบินจากภูเก็ตไปสิงคโปร์ (วันที่ 14 – 16 เมษายน 2565)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ723 (VTL) ทุกวัน 08:30 น. 11:30 น. โบอิ้ง B737-8
SQ725 (VTL) ทุกวัน 10:15 น. 13:05 น. โบอิ้ง B737-8
SQ727 (VTL) ทุกวัน 11:40 น. 14:40 น. โบอิ้ง B737-8
SQ735 (VTL) ทุกวัน 17:50 น. 20:40 น. โบอิ้ง B737-8
SQ739 (VTL) ทุกวัน 20:10 น. 22:55 น. โบอิ้ง B737-8 NG

🛫 เที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปภูเก็ต (วันที่ 14 – 16 เมษายน 2565)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ724 ทุกวัน 06:55 น. 07:45 น. โบอิ้ง B737-8
SQ726 ทุกวัน 08:30 น. 09:35 น. โบอิ้ง B737-8
SQ728 ทุกวัน 10:00 น. 10:55 น. โบอิ้ง B737-8
SQ736 ทุกวัน 16:20 น. 17:10 น. โบอิ้ง B737-8
SQ740 ทุกวัน 18:30 น. 19:20 น. โบอิ้ง B737-8 NG

🛫 เที่ยวบินจากภูเก็ตไปสิงคโปร์ (ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2565)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ725 (VTL) ทุกวัน 10:15 น. 13:05 น. โบอิ้ง B737-8
SQ727 (VTL) ทุกวัน 11:40 น. 14:40 น. โบอิ้ง B737-8
SQ735 (VTL) ทุกวัน 17:50 น. 20:40 น. โบอิ้ง B737-8
SQ739 (VTL) ทุกวัน 20:10 น. 22:55 น. โบอิ้ง B737-8 NG

🛫 เที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปภูเก็ต (ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2565)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ726 ทุกวัน 08:30 น. 09:35 น. โบอิ้ง B737-8
SQ728 ทุกวัน 10:00 น. 10:55 น. โบอิ้ง B737-8
SQ736 ทุกวัน 16:20 น. 17:10 น. โบอิ้ง B737-8
SQ740 ทุกวัน 18:30 น. 19:20 น. โบอิ้ง B737-8 NG

*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น ตารางเที่ยวบินนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ตารางเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และสิงคโปร์

🛫 เที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปสิงคโปร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ705 (VTL) ทุกวัน 09.50 น. 13.15 น. แอร์บัส A350-900
SQ707 (VTL) ทุกวัน 12.15 น. 15.45 น. แอร์บัส A350-900
SQ709 (VTL) ทุกวัน 15.40 น. 19.15 น. แอร์บัส A350-900
SQ711 ทุกวัน 18.05 น. 21.35 น. แอร์บัส A350-900
SQ713 ทุกวัน 20.00 น. 23.30 น. แอร์บัส A350-900

🛫 เที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปกรุงเทพฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)
เที่ยวบิน | วันที่ให้บริการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | และรุ่นเครื่องบิน
SQ706 ทุกวัน 07.15 น. 08.40 น. แอร์บัส A350-900
SQ708 ทุกวัน 09.45 น. 11.10 น. แอร์บัส A350-900
SQ710 ทุกวัน 13.05 น. 14.35 น. แอร์บัส A350-900
SQ712 ทุกวัน 15.25 น. 17.00 น. แอร์บัส A350-900
SQ714 ทุกวัน 17.10 น. 18.45 น. แอร์บัส A350-900
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น ตารางเที่ยวบินนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เหมือนจันทร์ ศรีสอาด