TOP

5 เมนู เครื่องดื่มผลไม้ขึ้นชื่อพร้อมเสิร์ฟใจกลางกรุงฯ ขึ้นชื่อหลากหลายจังหวัดของประเทศไทย

เพิ่มความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มที่รังสรรค์จากผลไม้สดที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายจังหวัดของประเทศไทยมาปรุงเป็นเครื่องดื่มพิเศษที่มีเอกลักษณ์ อาทิ “ดำเนินสะดวก แมงโก้” นำมะม่วงอกร่องจากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มาคั้นสดผสมกับน้ำมะมาว  “มิส นครปฐม” เครื่องดื่มรสชาติเข้มข้นที่มีกลิ่นหอมหวานของส้มโอ ที่เลือกใช้ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐมมาคั้นสด ผสมกับน้ำส้ม น้ำมะนาว นอกจากนั้นยังมี อัมพวา ลิ้นจี่  เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำลิ้นจี่ น้ำมะนาว จิน มาตินี่ และแยมผิวส้ม เพิ่มความพิเศษให้เครื่องดื่มแก้วนี้ด้วยผลลิ้นจี่สดพันธุ์ค่อมหอมลำเจียก ส่วนเครื่องดื่มม็อกเทลนั้น ขอแนะนำ ปากช่อง โพเมอแกรเนท ที่เกิดจากการนำทับทิมจรัสแสง ผลไม้ขึ้นชื่อจากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาผสมผสานกับน้ำผึ้ง และน้ำมะนาว อย่างลงตัวได้เป็นเครื่องดื่มที่เรียกความสดชื่นได้เป็นอย่างดี

เมนูเครื่องดื่มปรุงจากผลไม้สดจากหลากหลายจังหวัด มีให้บริการทุกวันที่ อัพ แอนด์ อะบัฟ บาร์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 24.00 น.

อัพ แอนด์ อะบัฟ บาร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 24 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

ชลธิช วรรณอุบล I บรรณาธิการดิจิทัล